Bewijs en aanvragen voor GATT bevroren rundvlees

Meer artikelen
Argentijnse koeien

Gepubliceerd op: 8 mei 2018 | Gewijzigd op: 8 mei 2018

Nieuwsbericht 18.037 - Op 26 april 2018 hebben wij een nieuwsbericht geplaatst voor aanvragen in de rundersector in mei 2018. Om het aanvraagproces voor de invoerregeling GATT bevroren rundvlees in goede banen te leiden, vragen wij u zich te houden aan onderstaande procedure.

Bewijs

Om te mogen aanvragen moet u bewijzen dat u rundvlees van de GN-codes 0201, 0202, 0206 10 95 of 0206 29 91 heeft ingevoerd in de periode van 1 mei 2017 tot en met 30 april 2018. De hoeveelheid waarvoor u bewijs levert, is ook de hoeveelheid die u mag aanvragen.

Gebruik voor de specificatie van het bewijs het Excelformulier GATT rundvlees bewijs op mijn.rvo.nl. Zet alle bedrijven onder elkaar en splits per bedrijf in specificaties rundvlees met been en zonder been. Stuur ook een recente btw-opgave in. Bewijs en btw-opgave stuurt u naar basisregistratie@rvo.nl.

Aanvraag

Dien uw aanvraag voor importrechten pas in ná controle en goedkeuring door Team in- en uitvoer.

Het team neemt hierover contact met u op. Uw aanvraag moet 1 juni 2018, uiterlijk om 13.00 uur bij ons binnen zijn. Heeft u al een aanvraag ingediend? Team in- en uitvoer neemt contact met u op. Dien geen nieuwe aanvraag in.

Na het akkoord door Team in- en uitvoer kunt u uw aanvraag digitaal indienen, via de link onder Direct regelen op mijn.rvo.nl. Houd er rekening mee dat u voor een digitale aanvraag eHerkenning 2+ en tancodes moet hebben.

Wilt u uw aanvraag nog op papier indienen? Gebruik dan het formulier aanvraag importrechten GATT bevroren rundvlees. U kunt uw aanvraag en bewijs per e-mail indienen bij basisregistratie@rvo.nl

Zekerheid

Tegelijk met uw aanvraag moet u een zekerheid stellen. De zekerheid is € 6 per 100 kg voor een importrecht en € 12 per 100 kg voor een invoercertificaat. Meer informatie over het stellen van zekerheid vindt u op onze informatiepagina Zekerheid.

Na uw aanvraag

RVO.nl meldt op uiterlijk 22 juni 2018 de aangevraagde hoeveelheden aan de Europese Commissie. De Commissie vergelijkt de aangevraagde hoeveelheden van alle lidstaten met de beschikbare hoeveelheid (54.875 ton). Als er meer is aangevraagd dan er beschikbaar is, stelt de Europese Commissie een toewijzingspercentage vast. Dat wordt tussen de 7e en de 16e werkdag na de meldingstermijn gepubliceerd.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de informatiepagina Rundersector

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op met RVO.nl.

  • Bij vragen over de regeling: 088 042 6850
  • Bij vragen over eHerkenning: 088 042 4242
  • Bij vragen over digitaal aanvragen: 088 042 4638
  • Bij vragen over uw aanvraag en bewijs: 088 042 6732
  • Bij vragen over uw zekerheid: 088 042 6740 of 088 042 5831
Met deze regeling geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit invulling aan de handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU-landen.

 

Service menu right