Bijna 100% biomassa voor energie komt uit reststromen

Meer artikelen
Houtsnippers
Gepubliceerd op: 12 juli 2019 | Gewijzigd op: 12 juli 2019

De houtachtige biomassa in Nederland voor energieproductie bestaat voor bijna 100% uit afval en reststromen. In 2018 werd deze biomassa ingezet voor de productie van warmte, proceswarmte en elektriciteit. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportage van Platform Bio-energie (PBE).

De biomassa in grotere installaties bestaat voor een groot deel uit B-hout (afvalhout). Belangrijk zijn ook de reststromen van regulier beheer van bos, landschap en gebouwde omgeving.

77% van de biomassa komt uit eigen land. De totale hoeveelheid biomassa die de deelnemende bedrijven gebruikten, was 1,65 miljoen ton. Dat is evenveel als in 2017.

Belangrijkste hernieuwbare bron

Bio-energie vormt 60,7% van de totale hernieuwbare energietoepassingen in Nederland. Het is daarmee verreweg de belangrijkste vorm van hernieuwbare energie.

Jaarlijkse rapportage

PBE stelt de jaarlijkse rapportage op samen met RVO.nl. Doel is om transparantie te geven over gebruik, herkomst en duurzaamheid van biomassa. Het rapport is een vrijwillig verslag over het gebruik in installaties vanaf 1 megawatt.

Meer weten?

Service menu right