Blog: Agronetwerk speurt naar kansen in het buitenland | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Blog: Agronetwerk speurt naar kansen in het buitenland

Meer artikelen
Landbouw Attache Netwerk
Gepubliceerd op: 8 juli 2021 | Gewijzigd op: 08 juli 2021

Blog van Gabrielle Nuijtens-Vaarkamp, coördinator Landbouw Attaché Netwerk bij RVO

Lokale ogen en oren, is eerder gezegd over ons buitenlandnetwerk. Maar we zijn ook speurneuzen, op zoek naar kansen in het buitenland. Specifiek voor het Nederlandse agrarische bedrijfsleven en kennisinstellingen. Hoewel er gelukkig steeds meer vrouwen in deze functie werkzaam zijn, noemen de landbouwraden zichzelf soms oliemannetjes. Verwijzend naar hun bemiddelende rol in de samenwerking, het bij elkaar brengen van partijen en het adviseren over financiering. 

Zij zorgen bij uitstek voor #hetNetwerkEffect. Dat doen ze niet alleen. De landbouwraden en -attachés die op 48 Nederlandse ambassades werken, geven leiding aan teams van veelal lokale medewerkers die een uitstekend netwerk en kennis van zaken hebben en de weg weten in hun land. Met in totaal 138 mensen, en werkzaam voor 79 landen, zijn we een groot onderdeel van het buitenlandnetwerk.

“Het landbouwattachénetwerk schakelt proactief als zich kansen voordoen in het buitenland”

(respondent in klanttevredenheidsonderzoek)

Matchmakers met kennis van zaken

We mogen ons met trots het oudste netwerk noemen. In 2019 bestond ons Landbouw Attaché Netwerk (LAN) 100 jaar. Oud in bestaan, maar altijd dynamisch. We hopen nog lang door te gaan met ondersteuning van agro-ondernemers en het uitdragen van Nederlandse belangen op het gebied van landbouw, natuur en voedselkwaliteit in het buitenland. Hoewel we wijdverspreid werken, is er veelvuldig contact en delen we kennis en ervaring. We voelen ons onderling verbonden en noemen onszelf vaak de 'extended LAN-family'.

De deur staat altijd open

Ons netwerk is er niet alleen voor primaire agroproducenten actief over de grens. Wij zijn er voor de hele agrofood-sector, in alle schakels van de keten. Ook voor bedrijven in aanverwante bedrijfstakken – zoals de verwerkende en toeleverende industrie, techniek en logistiek – maar ook voor kennisinstellingen. Ben je nog niet bekend met de buitenlandse markt of wil je juist uitbreiden? Ook dan staan we klaar. De deur staat altijd open.

Farming the future

Ons werk gaat niet alleen over landbouw als economische activiteit. Ook gaat het over grotere thema's als verduurzaming, voedselveiligheid, klimaatverandering, voedselverlies, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, tegengaan van honger. Dit zijn ook thema's van de SDG's (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties die wij als overheid ondersteunen.

Hoe kunnen we in deze globale transitie naar duurzame landbouw (Farming the Future) zorgen voor een duurzame productie, voor veilig en hoogwaardig voedsel? Hoe verminderen we voedselverlies, en hoe kan de wereld leefbaarder en groener worden? In dit proces spelen Nederlandse agrobedrijven en kennisinstellingen met internationale ambities een belangrijke rol.

Vers van de pers

Als ondernemer wil je natuurlijk als eerste op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in het land waar je actief bent. We houden je geïnformeerd over wet- en regelgeving rond import en export, en natuurlijk Brexit. Ook ondersteunen wij bij mogelijke veterinaire en fytosanitaire handelsbelemmeringen.

Tijdens de coronapandemie zorgden de landbouwteams voor actuele informatie richting het Nederlands bedrijfsleven over de gevolgen voor de agrosector, zoals grensformaliteiten, regelgeving en transport. In totaal zijn meer dan 100 updates verstuurd naar de sector. Met hoge waardering.

Ook verzenden we wekelijkse nieuwsbrieven en publiceren we Agrospecials met focus op een thema of sector. Recent is een Agrospecial over voedselverlies gepubliceerd, waarin LAN laat zien welke initiatieven wereldwijd lopen, welke uitdagingen er nog liggen en waar er kansen zijn voor Nederland.

LAN ezine 2021

'Groene' samenwerking en expertise over de grens

Ons netwerk speelt een bemiddelende rol bij de export van agroproducten en diensten, met name expertise en kennis. Dat gebeurt veelal in nauwe samenwerking met Nederlandse bedrijven en groene kennisinstellingen. Enkele voorbeelden:

  • Het netwerk is op het gebied van agrologistiek betrokken bij een consortium van Nederlandse bedrijven in Ethiopië, Flying Swans. Zij brengen groenten en fruit met gekoeld treinvervoer, vanuit het achterland via Addis Abeba naar de haven in Djibouti.
  • Samenwerking met kennisinstellingen: in Kentucky is met een uitgebreid consortium van publieke en private partijen, een tuincentrum met Nederlandse input gestart om de glastuinbouw in deze Amerikaanse staat een impuls te geven.
  • Ons netwerk zorgt voor actuele marktinformatie over import en export. Zo gaven we informatie over de mot, die een gevaar is voor de export van rozen vanuit Kenia naar Nederland.
  • LAN Mexico is betrokken bij initiatieven met Nederlandse technologie voor het tegengaan van voedselverlies in de fruitketen.

Meer weten?

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten en dienstverlening van het Landbouw Attaché Netwerk? Neem dan contact met ons op:

E: landbouwattachenetwerk@rvo.nl
I: https://www.agroberichtenbuitenland.nl/ 
Social media: Twitter | LinkedIn | YouTube

Wil je #hetNetwerkEffect van RVO in de praktijk ervaren? Neem dan contact met ons op voor vragen over zakendoen in het buitenland.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.