Blog: Trends internationaal ondernemen in 2020: "We moeten onszelf opnieuw uitvinden" | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Blog: Trends internationaal ondernemen in 2020: "We moeten onszelf opnieuw uitvinden"

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 18 november 2020 | Gewijzigd op: 15 januari 2021

In 2020 loopt alles anders door COVID-19. De impact daarvan op internationaal zakendoen is groot. Het Business Development-team van RVO Internationaal Ondernemen dat kansen in het buitenland aan het Nederlandse bedrijfsleven koppelt, blikt terug. Wat zien zij als de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de markt van 2020? Teammanager Jelle Nijdam en teamcoƶrdinator Martijn Schol bespreken 5 trends.

Infographic: de 5 trends in internationaal ondernemen van 2020

Overzicht

1. Veerkracht

Ondernemers zijn altijd op zoek naar nieuwe kansen. Uit een onderzoek van RVO over de impact van de coronacrisis op internationaal ondernemen (pdf), blijkt dat 1 op de 3 ondervraagde ondernemers kansen ziet door COVID-19.

Martijn Schol legt uit dat toen de coronacrisis begin van het jaar uitbrak, Nederland er economisch zeer goed voor stond. Dat geeft ondernemers een goede uitgangspositie om door de crisis heen te kijken, vertelt hij.

Schol: "Bij RVO zien we geen verschil in het aantal hulp- en adviesaanvragen van ondernemers tussen januari 2020 en nu. Ondernemers kijken doorgaans naar de langere termijn. Tegelijkertijd zien we dat COVID-19 hard heeft toegeslagen in landen als India en Verenigde Staten. Dit zijn 2 belangrijke handelslanden voor Nederland. Veel bedrijven hebben het zwaar, maar ze passen ze zich snel aan."

Jelle Nijdam vult aan: "Tegelijkertijd vragen zij zich af wat zij moeten doen: rigoureus snijden, markten verleggen, of de strategie aanpassen?

2. Dichter bij huis

Onze buurlanden, zoals Duitsland en Belgiƫ, blijven belangrijk. Ook zien we een opleving van de handel met Frankrijk, blijkt uit de handelscijfers. Deze Europese landen staan bovendien dichter bij onze eigen cultuur.

Martijn Schol legt uit hoe COVID-19 de kwetsbaarheid van internationale ketens blootlegt. Zo kregen veel bedrijven door lockdowns, problemen met de bevoorrading of levering van kleine onderdelen.

Schol: "De impact hiervan is groot! Een deel van de ondernemers overweegt om bepaalde onderdelen niet meer te produceren in China, maar dichter bij huis. Bijvoorbeeld in Europese lagelonenlanden. Dit soort bedrijven onderzoeken het verleggen van markten en productieketens."

Jelle Nijdam zegt dat het Verenigd Koninkrijk (VK) een belangrijke markt blijft. "Het VK staat nog steeds in onze top 5 van handelspartners. De export naar het VK steeg in het afgelopen half jaar wel minder dan naar andere landen. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de Brexit."

3. Digitale transformatie

Thuiswerken en internationale reisbeperkingen zorgen in 2020 voor aanpassingen en digitale oplossingen.

Jelle Nijdam ziet dat er een versnelde overgang plaatsvindt naar digitaal. "We moeten onszelf daarbij opnieuw uitvinden. Dit stimuleert innovatie. Welke digitale innovaties zijn blijvend?"

Hij vertelt dat grote fysieke beurzen, zoals de Hannover Messe, altijd een belangrijk evenement waren voor ondernemers. "Gaan zij blijvend de omslag maken van fysiek naar digitaal? Hoe onderhouden zij in dat geval online de relaties met zakenpartners?"

Door digitalisering wordt de wereld kleiner, vertelt Jelle Nijdam. "Digitalisering versnelt alles, ook onze dienstverlening. Bij RVO spelen we hierop in, onder andere door fysieke handelsmissies te vervangen door digitale handelsmissies. Ook zakelijke matchmaking vindt daarbij digitaal plaats."

4. Versnelde overgang naar duurzaam ondernemen

Veel ondernemers maken juist tijdens de coronacrisis de omslag naar duurzaam ondernemen.

Martijn Schol is ervan overtuigd dat de 'Green Deals' van de Rijksoverheid en de Europese 'Green Deals' helpen om deze overgang te versnellen. "Ook het buitenlandnetwerk van de Nederlandse overheid signaleert kansen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), duurzaamheid en hernieuwbare energie. Veel landen ondersteunen deze omslag. Bijvoorbeeld met beleid rond waterstofgebruik en offshore windenergie."

Hij vertelt verder dat RVO met ondernemers en brancheorganisaties werkt aan het versterken van de Nederlandse internationale positie op deze thema's.

Schol: "Samen kijken we naar de toekomst en investeren we in duurzame energie, circulaire economie en MVO. Bij RVO koppelen we onze programma's bijvoorbeeld aan de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties: de Sustainable Development Goals. En we werken actief aan meer bewustzijn bij ondernemers over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)."

5. Nederland als partnerland voor maatschappelijke innovaties

Jelle Nijdam vertelt dat Nederland wereldwijd steeds meer wordt gezien als een partnerland. Andere landen trekken volgens hem graag samen op met Nederland bij het aangaan van maatschappelijke uitdagingen en het ontwikkelen van innovatieve oplossingen. "Nederlandse ondernemers worden daarbij gezien als vrije denkers, die goed kunnen meedenken over oplossingen."

Zakendoen verloopt volgens hem steeds meer als een co-creatie. Nijdam: "Zo is het voor bepaalde landen bijna onmogelijk om zelf innovatieve oplossingen te vinden voor grensoverschrijdende problemen. Bij het oplossen van zulke problemen kijken we steeds meer naar het grotere belang. Deze trend zal zich ook volgend jaar voortzetten."

Trends en ontwikkelingen 2021: het vervolg

In deel 2 van dit tweeluik blikt het Business Development-team van RVO vooruit. Welke trends en ontwikkelingen verwacht het team voor 2021 op het gebied van internationaal zakendoen? En wat zijn daarbij de meest kansrijke markten? Vanaf 4 december leest u het op de website van RVO!

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.