Service menu right

Brede steun voor versnelde verduurzaming woningen

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 30 januari 2020 | Gewijzigd op: 30 januari 2020

De Rijksoverheid en brancheorganisaties TechniekNL, Bouwend Nederland en Aedes gaan samen de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad flink versnellen. Dit doen ze in het landelijke ondersteuningsprogramma Renovatieversneller.

De gebouwde omgeving moet in 2050 CO2-neutraal zijn. Een groot deel van de huidige woningen voldoet niet aan de duurzaamheidseisen. Ingrijpen is dus hard nodig. De huidige manier van renoveren voldoet niet omdat het te duur is, onvoldoende efficiƫnt, te arbeidsintensief en te belastend voor de bewoners.

Standaardiseren vraag

Woningbouwcorporaties hebben een sleutelrol, omdat ze een derde van de woningen bezitten. Standaardiseren van de vraag is een belangrijke stap voor versnelling. Woningcorporaties kunnen de vraag bundelen en samen inkopen. Ze zijn hierover in gesprek met de maakindustrie en kennisinstellingen.

Ketensamenwerking

De renovatiemarkt is een belangrijke groeimarkt. Om hier optimaal gebruik van te maken is goede samenwerking tussen alle partijen in de keten vereist. Goede en betaalbare renovatieoplossingen kunnen zo op grote schaal worden toegepast.

Namens de Rijksoverheid ondertekenden het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de samenwerkingsovereenkomst.