Brexit: herverdeling hoeveelheden tariefcontingenten WTO-lijst

Meer artikelen
Brexit

Gepubliceerd op: 12 februari 2019 | Gewijzigd op: 12 februari 2019

Nieuwsbericht 19.012 - Op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU). Het aantal lidstaten gaat daarmee van EU-28 naar EU-27. Dit heeft gevolgen voor de verdeling van de hoeveelheden voor de tariefcontingenten waarover in WTO-verband handelsafspraken zijn gemaakt.

Herverdeling hoeveelheden

Met Verordening (EU) 2019/216 van 8 februari 2019 hebben het Europees Parlement en de Raad de herverdeling gepubliceerd van de tariefcontingenten die in de WTO-lijst van de EU zijn opgenomen. Vooralsnog betreft het alleen invoertariefcontingenten. De gedelegeerde verordeningen en uitvoeringsverordeningen van de Europese Commissie zullen naar verwachting de komende weken worden vastgesteld en gepubliceerd. Na publicatie stellen wij u daarvan in kennis via een nieuwsbericht.

Certificaten

Zodra Verordening (EG) nr. 32/2000 (beheer van de WTO contingenten) niet meer van toepassing is op het VK, vervallen de rechten van de door het VK afgegeven (invoer)certificaten. Vanaf dat moment kunnen ze niet meer worden gebruikt voor invoer in de EU. Dit geldt ook voor de certificaten en uittreksels die zijn afgegeven in de EU-27 en waarvan de rechten zijn overgedragen aan marktdeelnemers in het VK. De zekerheden voor de niet benutte hoeveelheden worden weer vrijgegeven.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de pagina Brexitloket en via de links naar de websites van de Douane en de Europese Commissie.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan telefonisch contact met ons op:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Dhr. Peter van Dijk
T: 088 042 4638

Service menu right