Checklist maakt toezicht energiebesparing in vastgoed eenvoudiger

Meer artikelen
SplitIncentiveChecklist

Eind oktober heeft het Platform Duurzame Huisvesting een handreiking voor energiebesparing gepubliceerd. Hiermee kunnen toezichthouders met gebouweigenaren en huurders gemakkelijker in gesprek om energiemaatregelen te nemen. Onder meer door te wijzen op gezamenlijke investeringen én opbrengsten.

Door het Energieakkoord staat energiebesparing in de vastgoed hoog op de agenda. Bedrijven zijn al langere tijd verplicht energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Afgesproken is dat onder meer lokale overheden het toezicht hierop intensiveren. Maar een knelpunt is de ‘split incentive’: de lusten en lasten zijn oneerlijk verdeeld. Zo investeren eigenaren in energiebesparing, terwijl huurders profiteren van een lagere energierekening.

Oplossing voor ‘split incentive’

Met de nieuwe handreiking wil het Platform Duurzame Huisvesting de split incentive oplossen. De handreiking bevat hiervoor een checklist. Hiermee kan de toezichthouder niet alleen zien welke stappen er nodig zijn voor energiebesparende maatregelen. De checklist heeft ook ‘kruisjeslijsten’. Ze geven helder aan wie verantwoordelijk is voor de desbetreffende maatregel: de gebouweigenaar of de huurder. De toezichthouder kan beide partijen daar vervolgens op wijzen.

Meer weten?

De handreiking, checklist en kruisjeslijsten vindt u op de website van het Platform Duurzame Huisvesting. Het Platform is regiepartner en aanspreekpunt om de Nederlandse bedrijfshuisvesting versneld en grootschalig te verduurzamen. Het wordt organisatorisch ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Service menu right