Cijfers kalversterfte

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 6 april 2019 | Gewijzigd op: 06 april 2019

Op maandag 1 april heeft nieuwszender RTL aandacht besteed aan de kalversterfte in Nederland. De cijfers die zij hebben gebruikt, komen uit het Identificatie en Registratiesysteem voor runderen (I&R).

Aantallen geboortes en sterfte

In de tabel vindt u de informatie van RVO.nl die het ministerie van LNV aan RTL heeft gegeven.

Absolute aantallen gemelde geboortes en sterfte in I&R over alle rundveebedrijven, melkvee en vleesvee, in Nederland

Jaar

Aantal doodgeboren kalveren

Aantal sterfte tot 14 dagen na geboorte

Aantal sterfte tussen 14 en 56 dagen na geboorte

Aantal sterfte tussen 56 en 365 dagen na geboorte

Aantal geboortemeldingen

2013138.59246.19162.65981.9141.534.684
2014142.04046.22360.51481.1961.575.341
2015156.30351.17062.70273.0171.672.717
2016162.03459.85566.38175.3011.735.221
2017152.38551.46256.93764.6481.642.560
2018142.80956.42952.47960.0761.586.697

 

Sterftepercentage op bedrijven

Naast de absolute cijfers heeft RTL ook informatie gevraagd over het sterftepercentage op bedrijven. Er is gekeken naar de sterfte van kalveren jonger dan 14 dagen oud, inclusief de doodgeboren kalveren.
Hier zijn alleen bedrijven met meer dan 20 geboortes per jaar in meegenomen. Dit om te voorkomen dat een enkele sterfte bij de kleine houders de gegevens onterecht sterk beïnvloeden.

Percentage rundveebedrijven in Nederland in 2018, met meer dan 20 geboortes, waar de sterfte >13% en >20% betrof

Aantal UBN; 20 geboortemeldingen16.793 
Waarvan > 13% sterfte5.54733%
Waarvan > 20% sterfte1.2658%

 

Op 5.547 rundveebedrijven (33%) is de sterfte onder kalveren hoger dan 13%. Op 1.265 bedrijven (van de 5.547; 8% van het totaal) is de sterfte onder kalveren hoger dan 20%.

Service menu right