Service menu right

Commissie Mijnbouwschade op 1 juli van start

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 1 juli 2020 | Gewijzigd op: 03 juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 kunt u als particulier of kleine ondernemer terecht bij de Commissie Mijnbouwschade. U kunt bij hen uw schade melden als u denkt dat dit door mijnbouw komt.

Soms behandelt de commissie uw schademelding zelf. U vraagt dan met uw schademelding een schadevergoeding aan. Kan de commissie uw schademelding niet behandelen? Dan kan de commissie adviseren waar u het beste uw schade kunt melden. Hiermee nemen zij de taken over van het Landelijk Loket Mijnbouwschade.

Waarom een nieuw loket?

Door het instellen van de Commissie Mijnbouwschade is er 1 landelijk loket voor mijnbouwschade. Zo hoeft u niet meer zelf te zoeken naar de juiste plek voor hulp. De commissie regelt het hele proces om het u zo makkelijker te maken als u schade meldt.

Het advies dat de commissie uiteindelijk geeft, wordt gevolgd door de mijnbouwonderneming. Zij betalen de schadevergoeding aan u.

Welke schademeldingen behandelt de commissie?

De Commissie Mijnbouwschade behandelt vanaf 1 juli eerst alleen schade door gasopslag of gaswinning in kleine velden. Later in het jaar komt daar schade door zoutwinning bij. Waarschijnlijk komt daar ook geothermie (aardwarmte) en de voormalige steenkoolwinning bij. Hiervoor lopen nog gesprekken met deze partijen. Tot die tijd kan de commissie helpen de juiste route te volgen bij het melden van uw schade.

Meer weten?

Vanaf 1 juli kunt u terecht op de nieuwe website www.commissiemijnbouwschade.nl. De pagina’s op de RVO website over het Landelijk Loket Mijnbouwschade komen dan te vervallen.