Correctiekorting diergezondheidsheffing 2018 varkens

Meer artikelen
Varkens
Gepubliceerd op: 20 juni 2019 | Gewijzigd op: 20 juni 2019

Een deel van de fokbedrijven of vermeerderingsbedrijven van speenbiggen heeft over 2018 teveel betaald aan het Diergezondheidsfonds. Zij betaalden een volledige heffing als ze speenbiggen afvoerden naar een ander UBN binnen het zelfde bedrijf. Deze varkenshouders krijgen nu een correctiekorting van € 0,1967 per afgevoerd varken.

Voor wie is deze correctiekorting?

De correctiekorting is voor varkenshouders die over 2018:

  • Diergezondheidsheffing betaalden voor het houden van biggen op een A-bedrijf (fokkerijbedrijf) of een B-bedrijf (vermeerderingsbedrijf). En deze varkens afvoerden naar een E-bedrijf of een F-bedrijf (speenbiggenbedrijf).
  • Deze biggen afvoerden van het E-bedrijf of het F-bedrijf.
  • Dierhouder waren van het A-bedrijf en het E-bedrijf of van het B-bedrijf en het F-bedrijf.

Uitbetaling van de correctiekorting

Heeft u recht op deze correctiekorting dan krijgt u het bedrag in augustus 2019 uitbetaald. Bent u in bezwaar gegaan tegen de heffing Diergezondheidsfonds varkens 2018? Dan kunnen wij de correctiekorting pas berekenen als het bezwaar is afgehandeld. U krijgt pas na oktober 2019 uitbetaald.

Heffing Diergezondheidsfonds varkens 2019

Vanaf 2019 worden de kosten over de verschillende diercategorieën en bedrijfsvormen beter verdeeld. Per afvoer gelden dan verschillende gedifferentieerde heffingstarieven.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de correctiekorting 2018 varkens? Bekijk dan de Beleidsregel correctiekorting varkens en de informatiepagina Varkens Diergezondheidsfonds.

Service menu right