Correctiekorting voor pluimveehouders

Meer artikelen
Kippen
Gepubliceerd op: 25 april 2019 | Gewijzigd op: 29 april 2019

Een bepaalde groep pluimveehouders heeft meer bijgedragen aan het Diergezondheidsfonds dan nodig was. Dit wordt door een beleidsregel van 23 april rechtgezet.

Op 23 april 2019 heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een beleidsregel correctiekorting diergezondheidsheffing pluimveehouders 2018 gepubliceerd. Hierdoor krijgt een bepaalde groep pluimveehouders een correctiekorting op de overgangsheffing van 2018. Wij brengen binnenkort een bedrag in mindering op de heffing van de overgangsregeling.


Voor wie is deze correctiekorting?

Alleen pluimveehouders die aan alle onderstaande voorwaarden voldoen krijgen een correctiekorting. De correctiekorting is voor pluimveehouders die:
  • dieren hadden waarvoor een overgangsheffing is opgelegd;
  • deze dieren vóór 1 januari 2019 hebben afgevoerd van het bedrijf;
  • in 2018 ter vervanging van deze dieren nieuwe dieren in een tot het bedrijf behorende stal of ruimte hebben binnengebracht. Voor deze dieren moest een reguliere heffing 2018 betaald worden.

Wanneer wordt de correctiekorting toegepast?

Wij bereiden de uitvoering van de correctiekorting op dit moment voor. Het grootste deel van de pluimveehouders die de correctiekorting ontvangt, krijgt in juni een creditfactuur. De korting kan niet verrekend worden met lopende heffingsfacturen. Bent u in bezwaar gegaan tegen de overgangsregeling? Dan moet dit eerst afgehandeld worden, daarna kan de korting juist berekend worden. Door de hoeveelheid bezwaren die lopen, kunnen wij niet eerder betalen dan na de zomer. U kunt geen bezwaar maken tegen de correctiekorting. Het gaat namelijk om een terugbetaling, niet om een (nieuwe) beschikking.
 

Hoe kan ik de hoogte van de korting voor mijn bedrijf berekenen?

Wij werken op dit moment aan een tabel waar de correctiekorting in staat. Daarbij willen we ook rekenvoorbeelden laten zien. Volgende week plaatsen we die op onze website. Dan kunt u zelf alvast een inschatting maken hoeveel geld u van ons krijgt.


Achtergrond

In 2018 moesten er tekorten worden weggewerkt. Deze tekorten waren ontstaan tussen 2015 en 2017, onder andere door hoge kosten in de bestrijding van de vogelgriep. Ook zijn er tekorten ontstaan door kosten in de uitvoering die niet eerder in tarieven verwerkt mochten worden door wetgeving. Hierdoor waren de heffingstarieven in 2018 fors hoger dan in voorgaande jaren.

Tegelijkertijd is ook de manier van heffen veranderd per 1 januari 2018. Vanaf 2018 leggen we een heffing op per opgezet koppel. Voor koppels die in 2017 zijn opgezet en in 2018 nog op stal stonden, is de overgangsregeling in het leven geroepen. Over het aantal dagen dat het koppel in 2018 op stal stond, gold een koppelheffing naar rato.

Bij het vaststellen van de hoogte van de tarieven 2018 is geen rekening gehouden met pluimveehouders die zowel een overgangsheffing als een reguliere koppelheffing kregen. Voor beide heffingen moest het hoge tarief van 2018 betaald worden. Hierdoor hebben pluimveehouders meer bijgedragen aan het diergezondheidsfonds dan nodig was.

Service menu right