Creative Twinning: Kabinet stimuleert internationale samenwerking in de cultuursector

Meer artikelen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt € 5,2 miljoen beschikbaar voor meerjarige samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en buitenlandse culturele organisaties.

Hiervoor is de subsidieregeling Creative Twinning Fund 2018-2020 gepubliceerd. Deze regeling is onderdeel van het Internationaal Cultuurbeleid van de Rijksoverheid.

Creative Twinning biedt allianties de kans hun expertise en kennis te gebruiken bij het uitvoeren van projecten in aan de EU grenzende landen. Hierbij wordt cultuur ingezet voor maatschappelijke vernieuwing en sociale verbinding, voor een toekomstbestendige wereld. Culturele samenwerking draagt er ook aan bij dat Nederland en de betrokken landen meer vertrouwen in elkaar hebben en een betere dialoog kunnen voeren.

Samenwerking

Nauwere samenwerking met culturele en creatieve sectoren in landen rondom Europa biedt mogelijkheden om te werken aan veiligheid en stabiliteit. Dit geldt in het bijzonder in landen met veel vluchtelingen, migranten en jongeren met weinig toekomstperspectief.

Kunstenaars en creatieve ondernemers jagen vaak lokale initiatieven aan. Denk aan: maatschappelijke innovatie en sociaal ondernemen, duurzaam behoud van lokaal cultureel erfgoed, stadsverbetering en het stimuleren van dialoog tussen bevolkingsgroepen. Het bereiken van jongeren is een belangrijke voorwaarde van de regeling.

Meer informatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regeling uit. In aanmerking voor financiering komen samenwerkingsverbanden van culturele non-profit-organisaties én bedrijven met een cultureel profiel. De volledige regeling (inclusief de voorwaarden) staat op www.rvo.nl/creativetwinning.

RVO.nl organiseert maandag 22 januari 2018 in Utrecht een informatiebijeenkomst voor belangstellenden.

Service menu right