Creative Twinning programma ondersteunt vijf internationale cultuurprojecten met impact

Meer artikelen
Creative Twinning

Gepubliceerd op: 21 december 2018 | Gewijzigd op: 21 december 2018

Het Nederlandse Creative Twinning subsidieprogramma, onderdeel van het internationale cultuurbeleid, is begin 2018 gelanceerd. Er worden met dit subsidieprogramma vijf projecten ondersteund die cultuur inzetten om bij te dragen aan de bevordering van maatschappelijke vernieuwing, sociale verbinding tussen mensen en meer inclusieve samenlevingen.

  • In Room for Everyone, initieert stichting HIVOS een creatief digitaal platform voor jonge mensen en hun peers in Noord-Afrika om creativiteit te bevorderen. Het project betrekt een diverse groep jongeren uit gemarginaliseerde buurten bij het gebruik maken van kunst, media en technologie. Het project wil creativiteit en kritisch denken bevorderen en vaardigheden trainen die niet in het huidige onderwijssysteem worden aangeboden. Dit stimuleert de samenwerking en co-creatie, waardering voor diversiteit en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.
  • In Museum 15/24, ontwikkelt de Hermitage Museum XXI Century Foundation in Rusland best practices voor musea om jonge mensen te betrekken bij cultureel erfgoed. Het project heeft tot doel om nieuwe methoden te vinden om (lichamelijk en geestelijk gehandicapte) jongeren te interesseren voor traditionele en innovatieve culturele projecten. Daarnaast wil het project een bijdrage leveren aan kennisuitwisseling middels het delen van best practices tussen musea, scholen en wetenschappelijke instellingen.
  • Het Music Connects project in Kosovo en Macedonië van Musicians without borders versterkt een stedelijke cultuur waarin verschillende etnische groepen samen kunnen komen rond rock muziek. Zij hebben een innovatieve benadering ontwikkeld om jonge mensen te activeren met state-of-the-art rock muziek onderwijs, productie en promotie, waarbij jonge muzikanten het voortouw nemen.
  • Masterpeace’s ACT! gebruikt door hen zelf ontwikkelde programma’s in Nederland, Bosnië Herzegovina, Albanië, Georgië en Marokko, om een verandering in de mentaliteit rondom diverse actuele maatschappelijke thema’s van 50.000 jongeren tot stand te brengen. De programma’s omvatten muziek, walls of connection, storytelling en summits. Lokale rolmodellen en storytelling-ambassadeurs worden speciaal getraind om bij te dragen aan een duurzame samenleving met minder conflict en aan maatschappelijke vernieuwing.
  • Middels het Youth Artivists for change project, wil de stichting Art. 1 gendergelijkheid en LHBT rechten adresseren, alsmede safe spaces creëren in Servië, Kosovo, Macedonië en Albanië. De projectactiviteiten hebben tot doel jonge mensen met verschillende culturele achtergronden met elkaar te verbinden. Deelname van deze jongeren aan film, theater, fototentoonstellingen, debatten, podcasts en storytelling draagt bij aan hun persoonlijke ontwikkeling en emancipatie.

Inclusiviteit en dialoog

Cultuur geeft uitdrukking aan essentiële waarden als vrijheid van meningsuiting, tolerantie en culturele diversiteit. Het Creative Twinning programma richt zich op de landen die grenzen aan de Europese Unie en brengt samenwerking tussen Nederlandse en lokale culturele organisaties tot stand. Hiermee wordt bijgedragen aan het versterken van de dialoog tussen Nederland en andere landen. De projecten vinden plaats in landen van noordelijk Afrika tot de Balkan en Rusland, en zijn geselecteerd op basis van hun kwaliteit en potentie om diverse groepen jongeren bij elkaar te brengen.

Emancipatie

Middels media, digitale technologie, muziek, onderwijs, erfgoed, verhalen-vertellen, film, fotografie, theater en podcasts worden jongeren in staat gesteld hun eigen stem te onderzoeken en te laten horen en die van anderen ook te respecteren.

Service menu right