Datacenters kunnen restwarmte beter benutten

Meer artikelen
Datacenter
Het aandeel van datacenters in de elektriciteitsvraag neemt verder toe. De sector boekte al grote duurzaamheidswinst. Toch kan deze sector verder verduurzamen door het beter benutten van restwarmte. Dat concluderen experts tijdens een ict-bijeenkomst.
 

Hergebruik restwarmte

De roep om duurzame energiebronnen neemt toe. Het groeiend aantal datacenters biedt daarvoor graag hun restwarmte aan. Maar dan moeten lokale kansen wel beter worden benut. Ondanks de voordelen om restwarmte van datacenters te benutten, zijn succesvolle cases schaars.


Daarom kwamen betrokkenen uit de IT-, energie- en overheidssector op 26 februari bijeen. De deelnemers inventariseerden knelpunten en succesfactoren van restwarmtebenutting van datacenters.

Voordelen van datacenters

Datacenters kunnen verder verduurzamen door nuttig gebruik van hun restwarmte. Het gaat om benutting van restwarmte op lage temperatuur. Daar profiteert de gebouwde omgeving van, maar ook datacenters hebben hier direct voordeel bij. Terwijl zij warmte leveren, krijgen ze er namelijk koude voor terug. Daarmee besparen ze energie voor de koeling van hun ruimten.
 

Conclusies en aanbevelingen

Essentieel is de locatie van datacenters, concludeerden de deelnemers. Er moeten afnemers van restwarmte in de omgeving zitten. Datacenters, afnemers, warmtebedrijven en overheid moeten elkaar tijdig weten te vinden. Aanbevelingen om vraag en aanbod van restwarmte beter te koppelen:
  • Neem datacenters op als lagetemperatuurbronnen in de energie- en warmteatlas en regionale plannen
  • Identificeer nationaal en regionaal het potentieel van restwarmte van datacenters en kansrijke locaties
  • Benoem een tussenpersoon bij kansrijke locaties om stakeholders bijeen te brengen en processen te begeleiden
  • Verbeter de businesscase voor investeringen in lagetemperatuurinfrastructuur

Meer weten?

Service menu right