Service menu right

Deelnemers energieconvenanten liggen op koers

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 27 november 2019 | Gewijzigd op: 02 december 2019

In 2018 namen 1.045 Nederlandse bedrijven deel aan de energieconvenanten MEE en MJA3. De MEE-sectoren realiseerden 7,4 PJ energie-efficiëntie in hun procesketens en binnenlandse productieketens, de MJA3-sectoren 5,2 PJ. Deze besparingen komen overeen met het jaarlijkse energieverbruik van ruim 209.000 huishoudens.

Op 26 november 2019 informeerde de minister van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer over de energieconvenanten.

Meerjarenafspraken

Nederlandse bedrijven hebben met de overheid afgesproken hoeveel energie ze gaan besparen in de periode 2017-2020. De uitgangspunten staan in de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MEE en MJA3). De bedrijven vertegenwoordigen gezamenlijk ruim 80% van het industriële energieverbruik en ongeveer 25% van het totale energieverbruik in Nederland.

Realisatie ambities

De 1.045 bedrijven die in 2018 deelnamen aan de 2 convenanten zijn verdeeld over 7 sectoren in de MEE en 33 sectoren in de MJA3. Op de helft van de convenantperiode 2017–2020 realiseren de MEE-sectoren samen 46% van hun ambitie, de MJA3-sectoren 74%. De MJA3-deelnemers bereiken hiermee een groot deel van hun convenant-doelstelling.

3 deelnemers aan het woord

In de resultatenbrochure 2018 zijn 3 deelnemers aan de energieconvenanten geïnterviewd over hun positieve resultaten in 2018:

Rockwool zet vol in op duurzaamheid

MEE-deelnemer Rockwool is marktleider in Nederland op het gebied van hoogwaardig isolatiemateriaal. "We zetten vol in op duurzaamheid", zegt Kirstin Goossens, coördinator Milieu & Energie. "Niet alleen door huishoudens en bedrijven te helpen energie te besparen. Maar ook door stappen te zeten in onze eigen bedrijfsvoering."

Prorail verbindt, verbetert en verduurzaamt

MJA3-deelnemer ProRail heeft verduurzaming hoog op de agenda staan. "De slogan van ons bedrijf is niet voor niets: ProRail verbindt, verbetert, verduurzaamt”, vertelt Ted Luiten, beleidsadviseur Duurzaamheid bij de spoorbeheerder. "Onze ambities zijn groot. En daar proberen we de hele organisatie achter te krijgen."

Waterschap betrekt alle medewerkers bij energiebesparing

MJA3-deelnemer Waterschap Zuiderzeeland wil in 2025 volledig energieneutraal zijn. Om dat te bereiken zet het in op energiebesparing, eigen energieopwekking en duurzaam inkopen. Volgens dijkgraaf Hetty Klavers en adviseur Waterzuiveringstechnologie Hans Kuipers, werkt die aanpak: "De zuiveringsrendementen van onze afvalwaterzuiveringsinstallaties zijn het hoogste van Nederland, terwijl we relatief weinig energie gebruiken."

Het waterschap betrekt alle afdelingen bij de ontwikkelingen. Klaver: "Energiebesparing is een zaak van de hele organisatie. Van het algemeen bestuur tot de technici op de werkvloer. We betrekken in de beginfase van een project medewerkers uit alle disciplines. Zo ontwikkelen we draagvlak."

Meer weten?