Definitieve SDE correctiebedragen 2017 bekend

Meer artikelen
Windmolens en zonnepanelen bij bedrijf in Witmarsum

Gepubliceerd op: 27 maart 2018 | Gewijzigd op: 27 maart 2018

Produceert u hernieuwbare energie en ontvangt u daarvoor SDE(+) subsidie? De hoogte van de subsidie hangt onder meer af van de correctiebedragen. Op dinsdag 27 maart 2018 zijn de definitieve correctiebedragen 2017 in de Staatscourant gepubliceerd.

Berekening subsidie

Bedrijven en (non-)profit instellingen kunnen SDE+ subsidie ontvangen voor hernieuwbare energie die zij opwekken. De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van hernieuwbare energie en de marktwaarde van de geleverde energie. De hoogte van de SDE+ bijdrage is daarmee afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijs. Dit geldt voor alle productie-installaties.

Bijstelling van uw subsidie

RVO.nl stelt na afloop van het kalenderjaar de uiteindelijke hoogte van de subsidie vast. Dat gebeurt met de definitieve correctiebedragen en de productiegegevens van het betreffende jaar. Dat noemen we 'bijstellen'. De productiegegevens ontvangt RVO.nl van de netbeheerder. RVO.nl verrekent het vastgestelde definitieve subsidiebedrag met de al ontvangen voorschotten. Deze bijstelling kan zowel positief als negatief zijn. RVO.nl begint met de bijstelling over 2017 zodra de productiegegevens over het hele kalenderjaar door de netbeheerder zijn aangeleverd.

Meer weten?

Service menu right