Definitieve SDE correctiebedragen 2018 bekend

Meer artikelen
zonnepanelen - veldopstelling
Gepubliceerd op: 4 april 2019 | Gewijzigd op: 10 april 2019

Wanneer u hernieuwbare energie produceert en SDE(+) subsidie ontvangt, dan hangt de hoogte van de subsidie onder meer af van de correctiebedragen. Op vrijdag 29 maart 2019 zijn de definitieve correctiebedragen 2018 in de Staatscourant gepubliceerd.

Berekening subsidie

Bedrijven en (non-) profit instellingen kunnen SDE+ subsidie ontvangen voor hernieuwbare energie die zij opwekken. De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van hernieuwbare energie en de marktwaarde van de geleverde energie. De hoogte van de SDE+ bijdrage is daarmee afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijs. Dit geldt voor alle productie-installaties.

Instellen van uw voorschot

Wanneer u SDE(+) subsidie ontvangt, dan betaalt RVO.nl u iedere maand een voorschot voor de verwachte subsidiabele energieproductie. De voorschotten zijn bepaald met een voorlopig correctiebedrag dat door PBL is berekend als verwachting van de energieprijs en de verwachte subsidiabele productie voor het komende jaar.

Bijstellen van uw voorschot

Wanneer de productie over het volledige kalenderjaar bekend is, stelt RVO.nl de bedragen bij aan de hand van de definitieve correctiebedragen. RVO.nl verrekent het definitieve subsidiebedrag met de al ontvangen voorschotten. Het ‘bijstellen’ kan zowel positief als negatief zijn. De productiegegevens ontvangt RVO.nl via de netbeheerder van CertiQ of Vertogas.

Meer weten?

Service menu right