Service menu right

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) en Topsector Energiestudies Industrie open

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 13 januari 2020 | Gewijzigd op: 17 januari 2020

De subsidies Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie en de Topsector Energiestudies Industrie zijn weer open. Het budget voor de DEI+-thema’s is € 86,1 miljoen. Voor 'Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen' is een apart budget van € 9 miljoen. Voor de Topsector Energiestudies is € 6 miljoen beschikbaar.

Beide regelingen opende op 15 januari 2020, 09.00 uur. Voor de Energiestudies vraagt u subsidie aan tot en met 1 september 2020 17.00 uur, voor de DEI+ kan dat tot en met 7 januari 2021, 17.00 uur.

DEI+-projecten met langere looptijd

Nieuw is dat nu het Klimaatakkoord is vastgesteld, er voor de DEI+-thema’s vanaf 2020 meerjarig budget beschikbaar is. De DEI+ ondersteunt daarom voor alle thema’s projecten met een looptijd tot 4 jaar.

Budget DEI+

De DEI+ was tot nu toe ingedeeld in verschillende thema’s met een eigen budget. Dit budgetonderscheid is nagenoeg verdwenen. Dit jaar is er 1 totaalbudget voor projecten rond de thema's:

  • energie-efficiëntie
  • hernieuwbare energie
  • CO2-reductie in de industrie flexibilisering
  • waterstof
  • ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energie

De maximale subsidie per project is € 15 miljoen. Een uitzondering is het thema Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen. Dit thema heeft een apart budget van € 9 miljoen.

Circulaire economie

Tot en met 20 september 2020 kunt u ook subsidie aanvragen voor kortlopende projecten voor Circulaire economie. Deze projecten dragen bij aan de klimaatdoelstelling in 2020. Daarvoor is nog voldoende budget. Alleen projecten die meer dan € 3 miljoen aan subsidie nodig hebben, kunnen vanaf 15 januari 2020 aanvragen. Het project mag een looptijd hebben van maximaal 4 jaar.

Topsector Energiestudies

In 2020 worden de Topsector Energiestudies breder ondersteund dan in 2019. Via de de-minimisverklaring kunnen nu ook overige studies subsidie krijgen.

Meer weten?

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) 2020
Topsector Energiestudies