Denk mee over de saneringsregeling varkenshouderijen

Meer artikelen
Varkens met speelbal
Gepubliceerd op: 10 mei 2019 | Gewijzigd op: 10 mei 2019

Varkenshouderijen uit Zuid- en Oost-Nederland die geuroverlast veroorzaken, kunnen vanaf 15 augustus 2019 bij ons subsidie aanvragen voor het beëindigen van hun bedrijf. Wat is uw mening hierover? Laat dit uiterlijk 31 mei 2019 weten aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Denk mee en reageer

De Subsidieregeling sanering varkenshouderijen staat nog niet vast. Het Ministerie van LNV informeert eerst de varkenshouders, varkensketen, burgers en organisaties van belanghebbenden over deze nieuwe regeling. Ook krijgen zij de kans om hierop te reageren. Wilt u ook reageren op het voorstel van deze saneringsregeling? Laat dan via www.internetconsultatie.nl aan het Ministerie van LNV weten wat uw menig hierover is. U kunt kiezen of u uw reactie bekend wilt maken of niet.

Warme sanering

Een aantal varkenshouders in de concentratiegebieden Zuid en Oost van de Meststoffenwet veroorzaken veel geuroverlast en kunnen zonder financiële hulp hun bedrijf niet beëindigen. Dit is bijvoorbeeld omdat zij geen bedrijfsopvolger hebben. Het Ministerie van LNV wil hen met de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen financieel helpen bij het beëindigen van hun varkenshouderijen. Ook kunnen de varkenshouders persoonlijk advies en begeleiding krijgen. Daarom heet deze regeling ook wel de warme sanering.

Minder geuroverlast

Het Ministerie van LNV wil met de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen geuroverlast verminderen in veedichte gebieden. Daarom behandelen wij de subsidieaanvragen op volgorde van de geuroverlast die de varkenshouderij veroorzaakt. Hoe meer geuroverlast, hoe meer de varkenshouder kans maakt om subsidie te krijgen.

Meer informatie

Wilt u graag meer weten over deze regeling? Ga dan naar Rijksoverheid.nl. Hier leest u bijvoorbeeld wat de voorwaarden zijn en hoe het Ministerie van LNV de hoogte van de subsidie berekent.

Service menu right