Service menu right

Denk mee over een mkb-vriendelijkere Rijksoctrooiwet

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 23 december 2019 | Gewijzigd op: 23 januari 2020

Wilt u meedenken over een meer toegankelijke octrooiwet? Om de Rijksoctrooiwet 1995 toegankelijker te maken voor het mkb en de drempel te verlagen om octrooibescherming aan te vragen, heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, in samenwerking met Octrooicentrum Nederland, een aantal voorstellen opgesteld.

De uitkomsten van de consultatie dragen bij aan de modernisering van het nationale octrooisysteem. Dit kan door bijvoorbeeld procedures te vereenvoudigen. Tegelijkertijd kijken we naar het verlagen van de administratieve lasten door bijvoorbeeld onnodige vormvoorschriften te schrappen.

In de consultatie staan voorstellen die bijdragen aan:

  • een meer laagdrempelige toegang tot het nationale octrooisysteem;
  • een hogere kwaliteit octrooibescherming;
  • meer rechtszekerheid voor octrooihouders én voor derden.

Congres in juni 2020

Op 3 juni 2020 organiseert Octrooicentrum Nederland in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een congres waar we de resultaten van de consultatie delen en bespreken. We nemen zowel de opbrengsten uit de consultatie als het congres mee bij het opstellen van een wetsvoorstel voor modernisering van de Rijksoctrooiwet 1995.

Deel uw mening

Raadpleeg de tekst van de Beleidsnota: naar een mkb-vriendelijke Rijksoctrooiwet 1995. Vul uw ideeën in en draag bij aan een meer toegankelijke Rijksoctrooiwet. U kunt reageren tot en met maandag 2 maart 2020.