Develop2Build-project openbaar vervoer op de Chindwin rivier in Myanmar

Meer artikelen
Ondertekening Grant Arrangement D2B project Myanmar

Om het passagiers- en cargovervoer op de Chindwin rivier in Myanmar te ontwikkelen en verder te verbeteren, is op 17 augustus een Grand Arrangement ondertekend. Het project is gefinancierd door het Develop2Build (D2B)-programma van de Nederlandse overheid.

Nieuwe veerboten

Op dit moment is er geen betrouwbaar vervoer, zowel in het droge seizoen als het regenseizoen.De schepen zijn verouderd en er ontbreken aanlegsteigers. Het project richt zich op de bouw van 10 tot 20 gespecialiseerde, ondiepe passagiersveerboten, die geëxploiteerd kunnen worden door het Department of Inland Water Transport. Daarnaast voorziet het project in voldoende aanlegplaatsen en in plaatselijk baggerwerk om extreem ondiepe plekken te verdiepen.

Haalbaarheidsstudie

Het Ministry of Transport and Communications heeft dit project geïnitieerd. Het wordt in 2019 ook als DRIVE-project in de markt gezet. De Grant Arrangement is bedoeld voor de door D2B gefinancierde haalbaarheidsstudie en ESIA.

Develop2Build

D2B, programma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken dat uitgevoerd wordt door RVO.nl, steunt overheden met een schenking voor studies die nodig zijn om een infrastructureel project van de grond te krijgen. Hieronder vallen onder andere het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, milieueffectrapportages of een conceptueel ontwerp.

Wilt u meer informatie over D2B, kijk dan op de D2B website.

Drive

DRIVE stimuleert ontwikkelingsrelevante publieke infrastructuur in ontwikkelingslanden die open staan voor DRIVE-financiering. DRIVE financiert gedeeltelijk de implementatiefase van de projecten. Voor verschillende projecten die DRIVE financiert worden diverse diensten, goederen en/of werken aanbesteed. Tenders voor DRIVE-projecten worden uitgevoerd door de lokale overheid.

Service menu right