Develop2Build-project zet in op beter watersysteem voor Zambiaanse stad

Meer artikelen
Royal haskoning develop2build H

Royal HaskoningDHV en het Zambiaanse North-Western Water and Sewerage Company (NWWSSC) gaan samenwerken aan de ontwikkeling van een broodnodig watersysteem in Solwezi. Het project is gefinancierd door het Develop2Build-programma van de Nederlandse overheid.

Op 17 april 2018 ondertekenden beide partijen het contract.

Verbetering van water en sanitair in Solwezi

Doel van het samenwerkingsproject is om een geschikt water- en sanitair systeem te ontwikkelen voor Solwezi, de hoofdstad van de noordwestelijke provincie van Zambia. Deze stad heeft een snelle bevolkingsgroei doorgemaakt, waardoor de huidige watersystemen en sanitaire voorzieningen niet langer voldoen. Een nieuw systeem is dan ook zeer welkom.

Haalbaarheidsstudies

Nu het contract is ondertekend, kan fase 1 van het project van start. Met 2 haalbaarheidsstudies onderzoekt Royal HaskoningDHV de opties voor een nieuw watervoorzienings- en rioleringssysteem.

Als de studies een positief beeld schetsen, geven RVO.nl en NWWSSC vervolgens officieel het groene licht voor het vervolg van dit project. Tegelijkertijd is de uitkomst van de studies ook een middel om potentiële externe geldschieters aan te trekken. Het is de bedoeling dat deze de rol van de Nederlandse overheid overnemen om de nodige financiering te bieden voor aanvullende studies en de uiteindelijke uitvoering.

Als zowel RVO.nl als NWWSSC positief zijn over fase 1, gaat Royal HaskoningDHV door met fase 2. Deze omvat het opstellen van een definitief ontwerp, het uitvoeren van een milieu- en sociale effectenrapportage en het opstellen van tenderdocumenten. Zo zorgt dit D2B-programma voor alles wat er nodig is om het infrastructurele project tenderklaar te krijgen.

Develop2Build

Het project is een voorbeeld van hoe Develop2Build overheden ondersteunt om hun infrastructuur te verbeteren. Het D2B-programma is opgezet door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Behalve haalbaarheidsstudies omvatten de gefinancierde activiteiten onder meer milieueffectrapporten en conceptuele ontwerpen. Geïnteresseerd? Bekijk de Develop2Build-pagina voor meer informatie.

Service menu right