Digitaal aanvragen invoercertificaten knoflook derde deelperiode 2018

Meer artikelen
Knoflook

Nieuwsbericht 18.078 - Van 1 tot en met 8 oktober 2018, uiterlijk om 13:00 uur, kunt u invoercertificaten aanvragen voor verse knoflook met de GN code 0703 20 00. Bij invoer van dit product in de Europese Unie betaalt u een verlaagde invoerheffing.

Digitaal aanvragen

U kunt uw certificaataanvragen digitaal indienen. Lees alles over de voordelen van digitaal aanvragen in ons Nieuwsbericht 18.065 en bekijk de voorwaarden op de informatiepagina Digitaal aanvragen. Heeft u hulp nodig bij het digitaal aanvragen? Belt u dan met dhr. B. Gankema, T: 088 042 4638.

Hoeveel kunt u aanvragen?

  • Traditionele importeur: u mag evenveel aanvragen als uw referentiehoeveelheid. Dat is het gemiddelde van de door u ingevoerde hoeveelheid verse knoflook (GN 0703 20 00) in de laatste drie kalenderjaren, voorafgaand aan de nieuwe contingentperiode.
  • Nieuwe importeur: u mag maximaal 10% aanvragen van de totale hoeveelheid van de per deelperiode en per oorsprong beschikbare hoeveelheid. U vindt de hoeveelheden in de tabel in de Download.

Zekerheid stellen en indienen bewijs

Tegelijk met uw aanvraag moet u een zekerheid stellen. Meer informatie daarover vindt u op de pagina Zekerheid.

Schrijft u zich voor de eerste keer in voor deze invoerregeling? Dan moet u bewijs inleveren. Op de pagina regeling knoflook leest u welk bewijs dat is.

Toewijzing

De toewijzingen worden tussen 23 en 31 oktober 2018 gepubliceerd op de openbare website van de Europese Commissie. Kies via de bladwijzers eerst de gewenste taal, daarna het jaar, de sector en vervolgens het gewenste contingentnummer. U vindt daar ook de hoeveelheden voor de volgende aanvraagperiode.

Geldigheid

De invoercertificaten zijn 3 maanden geldig vanaf 1 december 2018 tot en met 28 februari 2019.

Sancties

Door het verstrekken van onjuiste gegevens of bewijsmateriaal kunt u voor meerdere contingentjaren worden uitgesloten van deelname. Meer informatie vindt u op de informatiepagina Sancties.

Meer informatie

Lees meer over de invoerregeling op de pagina regeling knoflook.

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op met RVO.nl.

  • Vragen over de aanvraagprocedure: 088 042 6762 of 088 042 4638
  • Algemene vragen over eHerkenning: 088 042 4242
  • Vragen over de bankgarantie: 088 042 5831 of 088 042 4468

Met deze regeling geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit invulling aan de handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU-landen.

Download:

Service menu right