Digitaal aanvragen invoercertificaten sector granen

Meer artikelen
tarwe in boerenhand

Nieuwsbericht 18.080 - Vanaf 1 oktober 2018 kunt u invoercertificaten voor zachte tarwe aanvragen voor de 4e tranche. 

Binnen het tariefcontingent voor de invoer van zachte tarwe van midden en lage kwaliteit, kunt u tarwe van de GN-code 1001 99 00 tegen een verlaagd douanetarief van € 12 per ton invoeren uit derde landen (met uitzondering van de VS en Canada). Het volgnummer van dit contingent is 09.4125 (Verordening (EG) nr. 1067/2008).

Aanvragen, beschikbare hoeveelheid en zekerheidstelling

Vanaf 1 oktober 2018 kunt u wekelijks, uiterlijk vrijdag, digitaal invoercertificaten aanvragen voor dit tariefcontingent. De 4etranche loopt van 1 oktober tot en met 31 december 2018. De eerste mogelijkheid om aan te vragen is op vrijdag 5 oktober 2018 vanaf 13:00 uur.

Voor deze 4e tranche is een totale hoeveelheid van 594.596 ton beschikbaar. Wanneer de beschikbare hoeveelheid is benut, sluiten we de inschrijving.

Tegelijk met uw certificaataanvraag stelt u een zekerheid van 30 per ton. Meer informatie daarover vindt u op de pagina Zekerheid.

Voordelen en voorwaarden digitaal aanvragen

U kunt uw certificaataanvragen alleen nog via mijnrvo.nl op correcte wijze bij ons indienen. Hierna ontvangt u van ons een bevestiging of uw aanvraag in behandeling is genomen.

Lees alles over de voordelen van digitaal aanvragen in ons Nieuwsbericht 18.065 en bekijk de voorwaarden en het handige stappenplan op de pagina Digitaal aanvragen. Heeft u hulp nodig bij het digitaal aanvragen? Bel dan met dhr. B. Gankema, T: 088 042 4638.

Bewijs

Vraagt u voor het eerst aan in dit contingentjaar? Dan moet u bewijs indienen. Wij nemen uw certificaataanvraag in dat geval pas in behandeling als wij dit bewijs hebben ontvangen. Op de pagina Regeling granen, leest u welk bewijs u moet indienen.

Geldigheid

De invoercertificaten zijn geldig vanaf de dag van afgifte tot en met 31 december 2018.

Sancties

Door het verstrekken van onjuiste gegevens of bewijsmateriaal kunt u voor meerdere contingentjaren worden uitgesloten van deelname. Meer informatie vindt u op de informatiepagina Sancties.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op met RVO.nl.

  • Vragen over de regeling: 088 042 6850
  • Vragen over de aanvraagprocedure: 088 042 6755   of 088 042 4638
  • Vragen over eHerkenning: 088 042 4242
  • Vragen over de bankgarantie: 088 042 5831 of 088 042 4468

Met deze regeling geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit invulling aan de handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU-landen.

Service menu right