Digitaal aanvragen rangschikking landgoed

Meer artikelen
Landgoed verscholen
Gepubliceerd op: 14 februari 2019 | Gewijzigd op: 09 april 2019

Wilt u gebruikmaken van fiscale faciliteiten voor uw landgoed? Dan moet u uw landgoed laten rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW). Binnenkort vraagt u bij ons digitaal het rangschikken van uw landgoed aan. Wij maken het formulier digitaal, zodat wij uw aanvraag sneller en eenvoudiger kunnen afhandelen.

Inloggen

Staat u bij ons geregistreerd? Dan kunt u inloggen op mijn.rvo.nl om het digitale formulier te gebruiken. U vindt dit formulier binnenkort onder Direct regelen op de pagina Natuurschoonwet: landgoed als natuurschoon.

Nog niet geregistreerd? Lees op de pagina Uw registratie bij ons hoe u zich laat registreren en hoe u veranderingen doorgeeft.

Iemand machtigen

U kunt ook iemand machtigen om namens u digitaal zaken te regelen als deze bij ons geregistreerd staat. Lees meer over inloggen en machtigen op de pagina Inloggen en machtigen.

Meer informatie

Meer weten over de Natuurschoonwet? Kijk dan op de informatiepagina Natuurschoonwet: landgoed als natuurschoon.

Lukt het inloggen digitaal niet? Neem dan contact met ons op.

Service menu right