Digitale inschrijving gezouten pluimveevlees oktober 2018

Meer artikelen
Afrikaanse Kippen
Gepubliceerd op: 18 september 2018 | Gewijzigd op: 02 oktober 2018

Nieuwsbericht 18.077 - Van 1 tot en met 8 oktober 2018, uiterlijk om 13:00 uur, kunt u aanvragen indienen voor de invoerregeling gezouten en ander pluimveevlees van oorsprong uit Brazilië, Thailand en andere derde landen (Verordening (EG) nr. 616/2007).

Binnen deze regeling kunt u bepaalde soorten pluimveevlees tegen een verlaagde invoerheffing invoeren.

Aanvragen en zekerheidsstelling

Dit kwartaal kunt u digitaal importrechten en/of invoercertificaten aanvragen voor de groepen 1, 2, 4A, 5A, 6A, 7 en 8. Voor groep 5A vraagt u eerst een importrecht aan. Pas als dat is toegekend, kunt u op elke werkdag een invoercertificaat aanvragen.

Tegelijk met uw aanvraag moet u een zekerheid stellen. Meer informatie daarover vindt u op de pagina Zekerheid.

Voordelen en voorwaarden digitaal aanvragen

Bij de afgelopen inschrijving van september heeft 99% van de bedrijven in de pluimveesector digitaal aangevraagd. Voor de komende inschrijving van oktober streven wij naar 100% digitale aanvragen. Lees alles over de voordelen van digitaal aanvragen in ons Nieuwsbericht 18.065 en bekijk de voorwaarden op de pagina Digitaal aanvragen. Heeft u hulp nodig bij het digitaal aanvragen? Bel dan met dhr. B. Gankema, T: 088 042 4638.

Beschikbare hoeveelheden

In de tabel in de Download vindt u :

  • de beschikbare hoeveelheden;
  • de minimum- en de maximumhoeveelheid die u per groep/contingent kunt aanvragen;
  • de hoogte van de te stellen zekerheid bij aanvraag van de maximale hoeveelheid.

Bewijs

Vraagt u voor het eerst aan in dit contingentjaar? Dan moet u bewijs indienen. Wij nemen uw certificaataanvraag in dat geval pas in behandeling als wij dit bewijs hebben ontvangen. Op de pagina Regeling gezouten pluimveevlees leest u welk bewijs u moet indienen.

Toewijzing

De toewijzingen worden tussen 23 en 31 oktober 2018 gepubliceerd op de website van de EC.

Sancties

Verstrekt u onjuiste gegevens of bewijsmateriaal? Dan kunt u voor meerdere contingentjaren worden uitgesloten van deelname. Lees hierover meer op de pagina Sancties.

Invoer van producten uit Brazilië

De invoer van vlees en vleesproducten van bepaalde Braziliaanse bedrijven in de Europese Unie is verboden omdat hun producten een risico kunnen vormen voor de volksgezondheid. De EC heeft de namen van deze bedrijven gepubliceerd. U vindt ze in de bijlage bij Verordening (EU) 2018/700.

Meer informatie

Op de pagina Regeling gezouten pluimveevlees vindt u alle informatie over de geldigheid van importrechten en invoercertificaten.

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op met RVO.nl.

  • Vragen over de regeling: 088 042 6850
  • Vragen over de aanvraagprocedure: 088 0426762 of 088 042 4638
  • Algemene vragen over eHerkenning: 088 042 4242
  • Vragen over de bankgarantie: 088 042 5831 of 088 042 4468

Met deze regeling geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit invulling aan de handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU-landen.

Download:

Service menu right