Dutch Mobility Hackaton zoekt oplossingen voor mobiliteitsuitdagingen

Meer artikelen
Toetsenbord octrooiverhaal

Utrecht Inc, de broedplaats van Universiteit Utrecht voor studenten en starters, ondersteunt goede ideeën uit de Dutch Mobility Hackaton.

De hackaton is een initiatief waarin 3 grote partijen in mobiliteit - de NS, ANWB en Schiphol - oplossingen zoeken voor hun uitdagingen zoals files, vliegvertragingen, locatiebepaling van auto's, pech onderweg, verkeersveiligheid, treinstoringen.

De NS, ANWB, Schiphol en UtrechtInc zien een onmisbare inzet van technologie en data. Tijdens de Dutch Mobility hackathon stellen zij daarom hun eigen actuele datasets & API's beschikbaar.

Utrecht Inc draagt bij met wetenschappelijke kennis van data, teamvorming en ondersteuning en ze begeleidt de meest kansrijke ideeën verder tot mogelijk marktrijpe oplossingen.

Valorisatie

UtrechtInc maakt deel uit van het Utrecht Valorisation Center, een van de 12 samenwerkingsverbanden die ondersteund worden door EZ en OCW. De samenwerkinsgverbanden promoten het valoriseren van kennis uit onderzoek.

De hackaton is op 17 en 18 november.

Lees meer over de hackathon op de site van UtrechtInc.

Service menu right