Duurzame energiemarkt Canada kansrijk voor Nederlandse innovaties

Meer artikelen
Windmolens in veld bij zonsondergang

Gepubliceerd op: 14 mei 2018 | Gewijzigd op: 14 mei 2018

De Canadese windenergiesector groeit hard en staat in de top 10 van grootste windenergie-opwekkers ter wereld. Om verder te groeien zoekt de sector naar innovaties die voor energie-opslag en een brug tussen piek- en daluren kunnen zorgen. Nederlandse bedrijven kunnen inspringen op deze groeiende markt in vooral West-Canada.

Duurzame ambites

In 2016 had Canada een capaciteit van 11.898 MW aan windenergie. Dit is goed voor 6% van de elektriciteitsvraag van het land. De grootste capaciteit is te vinden in het oosten van Canada, maar ook in het westen hebben provincies ambitieuze doelstellingen gesteld.

Kansen voor windenergie West-Canada

In de westelijke provincie Alberta is de ambitie om in 2030 30% van de energieopwekking uit duurzame energiebronnen te halen. Dit moet onder andere komen uit ten minste 4.000 MW aan extra windcapaciteit. Alberta is nu met een totaal geïnstalleerde capaciteit van 1.479 MW de 3e grootste windenergiemarkt in Canada.

De windenergiemarkt in Alberta is kansrijk. Er liggen enorme vlakke graslanden, waardoor de kwaliteit van de wind uitstekend is. Ook is er veel capaciteit aan transmissielijnen, met een totaal van 2.600 MW.

Renewable Electricity Program

Met het Renewable Electricity Program (REP) wil Alberta het aandeel duurzame energie vergroten. Het programma is verdeeld in rondes met aanbestedingen, met vaste prijsafspraken per MWh. De 1e ronde is in 2017 afgerond (600 MW). Met een prijs van nog geen EUR 24/MWh is dit laagste in Canada. Deze aanbesteding werd gewonnen door 3 internationale consortia uit Europa en Noord-Amerika.

De 2e ronde (300 MW) sluit op 20 juni en wordt gevolgd door een 3e ronde (400 MW). De verwachting is dat ook nu veel internationale partijen gaan reageren. In ronde 2 is een minimale betrokkenheid van 15% van de 'First Nations' vereist. Voor veel internationale partijen kan dit een reden zijn om sterke lokale partners te zoeken.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

Geïnteresseerde partijen moeten veel ervaring hebben met milieueffectrapportage, in Canada 'Environmental Assesments'. Deze processen duren vaak langer dan een jaar en worden publiekelijk nauw gevolgd. In Alberta is er veel expertise om energieprojecten te realiseren. Er zijn daarom veel instanties die u kunnen helpen.

Het Nederlandse consulaat-generaal in Vancouver kan geïnteresseerde Nederlandse bedrijven helpen bij het leggen van mogelijke contacten.

Meer informatie

Wilt u meer weten over REP, windenergie en West-Canada? Dan kunt u contact opnemen met de Economische afdeling van het Consulaat-generaal in Vancouver.

Maarten van den Ouden
Sr. Officer Economic Affairs
T +1604-908-2319
E VAN-EZ@minbuza.nl

Service menu right