Ecologisch aandachtsgebied: ook 8 weken bij onderzaai als vanggewas

Meer artikelen
vlinderbloemig gewas: vicia sativa (wikke)

Gepubliceerd op: 14 november 2018 | Gewijzigd op: 14 november 2018

Heeft u grassen en vlinderbloemige gewassen (categorie 3) ingezaaid bij de hoofdteelt als vanggewas voor uw ecologisch aandachtsgebied (EA)? En heeft u dit opgegeven in de Gecombineerde opgave van dit jaar? Ook deze vanggewassen moet u 8 weken laten staan na de oogst van de hoofdteelt, behalve als u eerder een nieuw gewas teelt.

Alle vanggewassen

Wij hebben in februari bericht dat de 8-wekenperiode niet voor categorie 3 gold. De Europese Commissie heeft onlangs toegelicht dat alle vanggewassen, en dus ook de onderzaai van grassen en vlinderbloemige gewassen voor EA, minimaal 8 weken op uw land moeten blijven staan. Zaait u binnen die periode een nieuw gewas in als hoofdteelt? Dan mag u onderzaai als vanggewas wel eerder van uw land halen.

U kunt uw bouwplan nu nog aanpassen, als u aansluitend geen nieuw gewas teelt. Het bouwland mag in de 8-wekenperiode niet braak liggen. Ook mag u geen gewasbeschermingsmiddel gebruiken. We passen binnenkort ook de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB aan op de toelichting over onderzaai als vanggewas.

Ecologisch aandachtsgebied

In de Gecombineerde opgave kunt u aangeven welke vanggewassen u wilt telen voor EA. Onderzaai in de hoofdteelt van grassen en vlinderbloemige gewassen valt onder 1 van de 3 categorieën vanggewassen EA. De periode van minimaal 8 weken voor alle vanggewassen EA hoort bij de voorwaarden voor de vergroeningsbetaling van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Meer informatie

Bekijk alle voorwaarden op de pagina Vanggewassen EA 2018.

Service menu right