Een schonere Baai van Hann in Senegal met hulp van DRIVE

Meer artikelen
drive senegal header

In de week van World Cleanup Day helpt Nederland om een begin te maken met het verbeteren van de waterkwaliteit in de Senegalese Baai van Hann. Op 14 september tekenden de Senegalese en Nederlandse overheid een DRIVE-schenkingsarrangement van € 20 miljoen.

De ondertekening vormt de start voor de ontwikkeling van een rioleringsnetwerk, waterzuiveringsinstallatie en watermanagementsysteem in de Baai van Hann. Het gebied, gelegen in in de Senegalese hoofdstad Dakar, heeft te maken met ernstige vervuiling. Dit heeft grote gevolgen voor de gezondheid en werkgelegenheid van de plaatselijke bevolking. Ook de biodiversiteit en waterkwaliteit lijden eronder. Met de bijdrage van DRIVE is de financiering rond om aan een duurzame oplossing te werken.

Verbeterde gezondheid en arbeidskansen

Een schone baai levert de bevolking veel voordeel op. Het verbetert niet alleen hun leefomgeving en de waterkwaliteit, maar ook hun arbeidskansen. Op dit moment leven, wonen en werken de inwoners van de Baai namelijk in een sterk vervuild milieu. Het water in de baai is zodanig vervuild met uitwerpselen en afvalwater, dat het veel gezondheidsproblemen oplevert. Zo heeft volgens een VN-studie (2005) ruim een derde van de plaatselijke bevolking huidproblemen door de vervuiling.

Waterzuivering en bewustwording

De waterzuiveringsinstallatie zal ervoor zorgen dat afvalwater van bedrijven en huishoudens niet meer ongezuiverd in de baai wordt geloosd. Dat levert een schonere baai op, wat de kwaliteit van leven voor de bevolking zal verbeteren. Verder ontwikkelt het Drive-project ook andere faciliteiten zoals pompstations.

Naast de bouw van nieuwe faciliteiten is er ook aandacht voor bewustwording. Dit gebeurt door:

  • campagnes gericht op gedragsverandering van de bevolking;
  • aanvullende, ontmoedigende heffingen voor vervuilende bedrijven;
  • het stimuleren van bedrijven om zelf te investeren in zuiveringsinstallaties, voordat ze op het rioleringsnetwerk worden aangesloten.

Minder onbehandeld afvalwater

Het DRIVE-project is naar verwachting in 2021 afgerond. Bedrijven en huishoudens in de Baai van Hann zullen dan een nieuw rioleringssysteem kunnen gebruiken. Een van de doelstellingen is ook dat er dan minder onbehandeld afvalwater in de baai terechtkomt.

De totale projectkosten bedragen € 60 miljoen. De Senegalese overheid zal in een mogelijke tweede fase het netwerk verder uitbreiden en een tweede zuiveringsinstallatie bouwen voor secundaire behandeling van het afvalwater.

DRIVE

DRIVE is het nieuwe aangepaste programma voor publieke infrastructuur. Het is een flexibel financieringsinstrument dat zich richt op de investeringsfase van publieke infrastructuur in ontwikkelingslanden. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de programma's uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Benieuwd naar andere projecten van dit programma en zijn voorloper ORIO? Bekijk dan het overzicht van DRIVE- en ORIO-projecten

Service menu right