Eerste resultaten openstelling subsidie Investeringen in kalverstallen

Meer artikelen
stallen
Gepubliceerd op: 20 november 2018 | Gewijzigd op: 21 november 2018

In oktober is de subsidie Investeringen in kalverstallen voor het eerst opengesteld. Wilt u weten hoeveel aanvragen hiervoor zijn ingediend?

Aantal aanvragen

Er zijn in totaal 229 aanvragen ingediend. Hiervan zijn 88 aanvragen voor ammoniakreducerende apparaten en 141 aanvragen voor welzijnsvriendelijke kalvervloeren.

Totaal is voor bijna € 14,3 miljoen subsidie aangevraagd.

Volgende openstelling

Wilt u deze subsidie ook aanvragen? Van 1 september 2019 tot en met 30 september 2019 kunt u een aanvraag indienen.

Meer informatie over de subsidie

Vleeskalverhouders konden subsidie aanvragen voor ammoniakreducerende apparaten of welzijnsvriendelijke stalvloeren. De subsidie stimuleert hiermee innovatie, duurzaamheid en dierenwelzijn in de kalversector.

Meer informatie over deze subsidie leest u op de informatiepagina Investeringen in kalverstallen.

Service menu right