Service menu right

Eerste 'stopcontact op zee' klaar voor gebruik

Meer artikelen
stopcontact_borssele_header_1.jpg
Gepubliceerd op: 5 september 2019 | Gewijzigd op: 06 september 2019

Het eerste grote 'stopcontact' voor het elektriciteitsnet op zee is door TenneT opgeleverd. Het gaat om het platform Borssele Alpha. Dit platform zorgt ervoor dat de windenergie van de windparken Borssele I en II (700MW) naar het vaste land wordt getransporteerd.

Via het platform Borssele Alpha zal vanaf volgend jaar ongeveer 2,5% van de in Nederland gebruikte elektriciteit van het windpark op zee naar het vaste land gaan. TenneT heeft het platform volgens de afgesproken planning opgeleverd. De komende jaren komen er in totaal 10 van dit soort stations op zee.

Net op zee belangrijk

De aanleg van een elektriciteitsnet op zee is belangrijk voor het succes van windenergie op zee. De tijdige oplevering door TenneT voedt het vertrouwen bij windparkontwikkelaars dat ook toekomstige delen van het net op zee op tijd klaar zullen zijn.

Goede ruimtelijke inpassing

Een ander voordeel van de aanleg door TenneT is de goede afstemming met het hoogspanningsnet op het land, dat ook onder beheer van TenneT valt. Hierdoor worden problemen door gebrek aan transportcapaciteit zo veel mogelijk voorkomen. Met behulp van de Rijkscoƶrdinatieregeling hebben het Rijk, TenneT en overige belanghebbenden samengewerkt aan een goede ruimtelijke inpassing van de verbinding tussen het windpark en het landelijk hoogspanningsnet.

Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord staat dat in 2030 70% van onze elektriciteitsverbruik duurzaam is (wind of zon). Dat komt neer op in elk geval 84 TWh. Meer dan de helft daarvan komt van windparken op zee (49 TWh).

Meer weten?

Lees het uitgebreide nieuwsbericht op Rijksoverheid.nl