Effect hoge elektriciteitsprijzen op SDE-subsidie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Effect hoge elektriciteitsprijzen op SDE-subsidie

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 20 september 2021 | Gewijzigd op: 20 september 2021

De afgelopen periode waren de elektriciteitsprijzen hoog. Dit heeft gevolgen voor ondernemers die over 2021 subsidie ontvangen voor de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (en Klimaattransitie), de SDE+(+). De kans is groot dat zij hierdoor te veel subsidie hebben ontvangen. Ondernemers voor wie dit geldt, ontvangen hierover bericht.

De hoogte van de subsidie is gekoppeld aan de gemiddelde marktwaarde voor elektriciteit. Hiermee bedoelen we de opbrengst van de geproduceerde elektriciteit. Hoe hoger de marktwaarde, hoe minder subsidie ondernemers ontvangen. Zij ontvangen dan namelijk meer van de energieafnemer. Bij een lagere marktwaarde krijgen ondernemers meer subsidie. Zij ontvangen dan immers minder van hun energieafnemer.

Jaarlijks subsidievoorschot

Ondernemers ontvangen ieder jaar een voorschot op de subsidie. Dit voorschot is gebaseerd op de jaarlijks vastgestelde, gemiddelde marktwaarde voor elektriciteit. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de regeling uitvoert, corrigeert het subsidiebedrag ieder jaar. Dit doen wij aan de hand van het vastgestelde, definitieve correctiebedrag. En de productiegegevens van het afgelopen kalenderjaar. Dit heet ‘bijstellen van de subsidie’. 

Trend zet door

De trend van hoge elektriciteitsprijzen van de afgelopen maanden zet waarschijnlijk door. De verwachting is dan ook dat de definitieve correctiebedragen in 2021 hoger zijn dan de voorlopige correctiebedragen, waarop het voorschot gebaseerd was. De kans is groot dat ondernemers hierdoor te veel subsidie hebben ontvangen. Dit leidt tot een negatieve bijstelling. Wij vragen rekening te houden met het effect van deze marktontwikkeling. 

Geldt dit voor u?

Ondernemers voor wie dit geldt, ontvangen hierover bericht voor 1 oktober 2021. Hierin staat ook wat u kunt doen om rekening te houden met het effect van deze marktontwikkeling.

Meer weten?

Op de pagina Kenmerken leest u meer over de SDE-systematiek en het bijstellen van de subsidie. Op de pagina Berekening SDE++ staat een voorbeeldberekening en een aantal veelgestelde vragen over het effect hiervan op de SDE-subsidie.  

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.