Service menu right

Erkenning zuivel aanvragen vóór 1 april 2020

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 20 februari 2020 | Gewijzigd op: 20 februari 2020

Nieuwsbericht 20.010 - Wilt u in 2020 invoercertificaten aanvragen voor tariefcontingenten in de zuivelsector? Dan heeft u een erkenning nodig van RVO.

Met deze erkenning kunt u invoercertificaten aanvragen. Hiermee kunt u melk- en zuivelproducten tegen een verlaagde invoerheffing invoeren uit landen buiten de Europese Unie (EU).

Erkenning aanvragen en bewijs indienen

Wilt u in aanmerking komen voor een erkenning? Dan moet u bewijzen dat u in 2018 en 2019 ten minste 25 ton melk en/of zuivelproducten van de GS-codes 0401 tot en met 0406 heeft ingevoerd in de EU of heeft uitgevoerd uit de EU.

Heeft u in Nederland aangifte gedaan, vermeld dan de nummers van de in- en/of uitvoeraangiften op het aanvraagformulier. Heeft u in een andere lidstaat aangifte gedaan, dan dient u douanedocumenten in die zijn voorzien van stempel en handtekening door de bevoegde autoriteiten. Let op de volgende zaken:

  • De naam van de aanvrager moet zijn vermeld (bij invoer in vak 8, bij uitvoer in vak 2 van de aangifte).
  • Vergeet niet om uw 9-cijferig relatienummer in te vullen in vak 4.
  • U moet ook een kopie indienen van een recent uittreksel uit het register van KVK.
Transacties in het kader van actieve veredeling kunt u niet gebruiken als bewijs.

Was uw bedrijf in 2019 al erkend op basis van in-/uitvoer in 2018? Dan hoeft u uw handelsactiviteiten over 2018 niet nogmaals aan te tonen. Verwijs hiernaar op uw aanvraagformulier en stuur een kopie mee van de vorige erkenning van RVO.

Aanvragen vóór 1 april 2020

Zorg ervoor dat wij vóór 1 april 2020 uw volledig ingevulde aanvraagformulier samen met alle benodigde documenten hebben ontvangen. Het aanvraagformulier vindt u op mijn.rvo.nl. U mailt deze met de bijbehorende documenten naar basisregistratie@rvo.nl. Als het bestand groter is dan 5MB, gebruikt u faxnummer 088 042 1202.

Wij bevestigen de ontvangst van uw aanvraag. De erkenning is 1 jaar geldig en wordt na goedkeuring, uiterlijk op 1 mei 2020 verleend.

Meer informatie

Lees meer over de invoerregelingen van melk- en zuivelproducten op onze informatiepagina Invoer zuivel.

Heeft u vragen, neem dan telefonisch contact met ons op:

  • Vragen over de regeling: 088 042 6729
  • Vragen over uw erkenning: 088 042 6777 of 088 042 6731