Erkenningsprocedure invoer zuivel 2018

Meer artikelen
Nederlandse kaas

Nieuwsbericht 18.010 - Wilt u voor 2018 aanvragen indienen voor invoercontingenten in de zuivelsector? Vraag dan vóór 1 april 2018 erkenning aan.

Met een erkenning kunt u invoercertificaten aanvragen waarmee u melk- en zuivelproducten met een verlaagde invoerheffing kunt invoeren vanuit landen buiten de Europese Unie. Wilt u voor 2018 in aanmerking komen voor een erkenning? Dan moet u bewijzen dat u zowel in 2016 als in 2017 ten minste 25 ton melk en/of zuivelproducten van de GN-codes 0401 tot en met 0406 heeft ingevoerd in of heeft uitgevoerd uit de EU.

Aanvraagformulier en bijlagen

Heeft u in Nederland aangifte gedaan, vermeld dan op het aanvraagformulier de nummers van de in- en/of uitvoeraangiften. Heeft u in een andere lidstaat aangifte gedaan, dan moet u douanedocumenten indienen die geviseerd zijn door de bevoegde autoriteiten. De naam van de aanvrager moet steeds worden vermeld (bij invoer in vak 8, bij uitvoer in vak 2 van de aangifte). U moet ook een kopie van een recent uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel indienen. Transacties in het kader van actieve veredeling kunnen niet gebruikt worden als bewijsmateriaal.

Was uw bedrijf in 2017 al op basis van in-/uitvoer in 2016 erkend? Dan hoeft u uw handelsactiviteiten over het jaar 2016 niet nogmaals aan te tonen. U kunt in dat geval volstaan met een verwijzing naar deze erkenning op het aanvraagformulier en een kopie van de erkenning van RVO.nl van uw bedrijf over het jaar 2016.

Aanvragen vóór 1 april 2018

Zorg ervoor dat wij vóór 1 april 2018 uw volledig ingevulde aanvraagformulier samen met alle benodigde documenten hebben ontvangen. Het aanvraagformulier vindt u op mijn.rvo.nl. U kunt uw aanvraag en bijbehorende documenten mailen naar basisregistratie@rvo.nl. Is het bestand groter dan 5MB? Gebruik dan het faxnummer: (070) 378 61 31.

Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, verleent RVO.nl uiterlijk op 1 mei 2018 de erkenning. De erkenning is 1 jaar geldig.

Meer informatie

U kunt meer lezen over de invoerregelingen van melk- en zuivelproducten op onze informatiepagina Regeling invoer zuivel.

Heeft u vragen, neem dan contact op met RVO.nl:

  • Vragen over de regeling: 088 042 68 40;
  • Vragen over uw erkenning: 088 042 67 77 of 088 042 67 31.

Met deze regeling geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit invulling aan de handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU-landen.

Service menu right