Evaluatie WBSO: online enquête van Dialogic

Meer artikelen
een WBSO ondernemer aan het werk

Gepubliceerd op: 6 september 2018 | Gewijzigd op: 6 september 2018

Het onderzoeks- en adviesbureau Dialogic evalueert de WBSO op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Een belangrijk onderdeel van de evaluatie is een online enquête, waarin bedrijven en zelfstandig ondernemers die de WBSO hebben gebruikt vragen voorgelegd krijgen.

Dialogic heeft hiertoe op vrijdag 31 augustus een aantal WBSO-bedrijven een e-mail gestuurd met een uitnodiging om de enquête in te vullen. Heeft u deze e-mail ontvangen? Dan zouden het ministerie van EZK en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) het zeer op prijs stellen als u de enquête invult. Met uw input krijgen we goed inzicht in het gebruik en de uitvoering van de WBSO.

Heeft u nog vragen over de e-mail of de enquête? Neem dan contact op met RVO.nl of met Pieter Jan de Boer (deboer@dialogic.nl) van het onderzoeksbureau.

De resultaten van de enquête worden als onderdeel van het evaluatierapport gepubliceerd op www.overheid.nl.

Service menu right