Service menu right

Expertteam Woningbouw heeft meer gemeenten geholpen

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 2 juli 2020 | Gewijzigd op: 03 juli 2020

Het Expertteam Woningbouw heeft in 2019 meer vragen ontvangen dan in 2018. Het aantal vragen nam toe van 57 in 2018 naar 67 in 2019. De vragen gingen over vastgelopen of vertraagde woningbouwontwikkelingen van gemeenten, corporaties en ontwikkelaars. Dit blijkt uit de Rapportage Expertteam Woningbouw 2019.

Het Expertteam Woningbouw, bestaande uit circa 30 experts, kan op verzoek gemeenten bijstaan bij lokale vraagstukken op het terrein van woningbouw of gebiedsontwikkeling.

In 2019 was het Expertteam Woningbouw betrokken bij 32 trajecten van gemeenten. Hiervan zijn 8 trajecten afgerond. Vaak gaat het om langlopende trajecten die ook maatwerk vereisen. In juni 2019 was het aantal begrote ondersteuningstrajecten voor gemeenten al bereikt. Toch heeft het expertteam ook in de tweede helft van 2019 gemeenten ondersteund. Dit illustreert de Rapportage Expertteam Woningbouw 2019 aan de hand van ervaringen in onder meer Haarlem, Cranendonck, Zwolle en Hoorn.

Expertteam Woningbouw adviseert bij actuele ontwikkelingen

Het succes van het Expertteam Woningbouw komt door eerdere gesprekken met gemeenten in 2018, maar ook door de krapte op de woningmarkt. De urgentie van het bouwen van woningen is groter. Daarnaast kampen lokale overheden met allerlei extra knelpunten in de woningbouw door de stikstofproblematiek, de uitbraak van het coronavirus en soms door personele problemen.

In 2019 kreeg het expertteam veel vragen over de regeling Woningbouwimpuls voor gemeenten, de PAS-uitspraak van de Raad van State en de toenemende vraag naar flexwonen.

Voor vragen rondom flexwonen heeft het Expertteam Woningbouw in 2019 flexkamers georganiseerd waarin 15 gemeenten begeleid zijn bij plannen om tijdelijke woningen te bouwen. Een expert van het Expertteam Woningbouw werd vervolgens ingeschakeld als een gemeente behoefte had aan advies tijdens de verdere uitwerking van zijn plannen.

Expertteam ook in 2020 paraat

In de eerste maanden van 2020 zijn ook 50 impulskamers georganiseerd. In deze eenmalige bijeenkomsten voor gemeenten heeft het Expertteam Woningbouw samengewerkt met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Samen gaven ze gemeenten technische ondersteuning bij de aanvraag voor de Woningbouwimpuls.

Daarnaast zal het Expertteam Woningbouw met steeds meer gemeenten aan de slag gaan met thema’s als de versnelling van woningbouw, stikstof en flexwonen. Zo blijft het expertteam zich in 2020 verder ontwikkelen en vanuit de dagelijkse praktijk anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen.

Meer weten?

Expertteam Woningbouw

Download: