Expertteam Woningbouw versnelt woningbouw

Meer artikelen
Expertteam versnellen bouw header
Gepubliceerd op: 3 juli 2019 | Gewijzigd op: 03 juli 2019

In 2018 benaderden gemeenten 57 keer het Expertteam Woningbouw over vastgelopen of vertraagde woningbouwontwikkelingen. Bij deze gemeenten kwamen steeds 7 knelpunten als rode draad naar voren, waaronder gebrek aan uitvoeringscapaciteit en financiële haalbaarheid. Dit blijkt uit de Jaarrapportage 2018 van het expertteam.

In de jaarrapportage beschrijft het Expertteam Woningbouw de grootste knelpunten voor het vlottrekken van woningbouwprojecten. Daarnaast is deze rapportage een weergave van de opgedane kennis en ervaring met praktijkvoorbeelden.

Versnelde en passende woningproductie

Minister Ollongren stelde bij haar aantreden in 2018 het landelijke Expertteam Woningbouw in. Het Expertteam Woningbouw van RVO.nl ondersteunt gemeenten, provincies en andere partijen bij het versnellen en passend maken van de woningproductie. 

Experts die binnen een gemeente aan de slag gaan, nemen het werk niet over maar fungeren als een sparringpartner. Hierdoor doet de aanvrager zelf ervaring op en krijgt inzichten. Het expertteam is inzetbaar op verschillende vraagstukken binnen gebiedsontwikkeling.

Heiloo een mooi voorbeeld

Eén praktijkvoorbeeld daarvan is Zandzoom in Heiloo. Gemeente Heiloo schakelde het Expertteam Woningbouw in voor de gebiedsontwikkeling van Zandzoom Heiloo, een woningbouwlocatie voor ongeveer 1.265 woningen. Het Expertteam Woningbouw gaf advies en begeleide het proces tussen de gemeente en de ruim 100 grondeigenaren. Gedurende het traject verkocht een aantal grondeigenaren zijn positie aan andere particuliere partijen.

De gesprekken met de gezamenlijke initiatiefnemers leidden ertoe dat er een integraal plan kwam, waarvoor groot draagvlak bleek en waarbij 47 grondeigenaren in Zandzoom begin juli op hetzelfde moment een identieke anterieure overeenkomst tekenden met de gemeente Heiloo. De ondertekenaars vertegenwoordigen bijna 95% van het aantal te realiseren woningen in Zandzoom Heiloo, die in de periode 2020-2025 worden gebouwd.

Expertteam werpt vruchten af

Het Expertteam Woningbouw gebruikt het praktijkvoorbeeld Heiloo vaak bij oriëntatiegesprekken met andere gemeenten en de gemeente Heiloo werkte meerdere keren mee aan kennisdeling. Wat in Heiloo tot stand kwam, met zoveel verschillende eigenaren, is uniek. Het Expertteam Woningbouw speelde hierin een belangrijke rol als onafhankelijke verbinder.

Het Expertteam Woningbouw van Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO.nl) ondersteunt gemeenten, provincies en andere partijen bij het versnellen en passend maken van de woningproductie.

Meer weten?

Service menu right