Service menu right

EXPO Dubai 2020 is uitgesteld tot oktober 2021

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 8 mei 2020 | Gewijzigd op: 08 mei 2020

De EXPO Dubai 2020 is met een jaar uitgesteld en zal nu plaatsvinden van 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022. Dat is begin mei besloten door het Bureau International des Expositions (BIE).

De reden voor het uitstel is de uitbraak van het coronavirus. De organisatie licht de beslissing toe op de website van EXPO Dubai 2020. De naam EXPO 2020 blijft behouden, hoewel het evenement in 2021 plaatsvindt.

Nederland staat achter het uitstel

Ook Nederland heeft het voorstel voor uitstel van het evenement positief gesteund. De Nederlandse Expo-organisatie heeft hiervoor overlegd met de samenwerkingspartners van het bedrijfsleven en de kennisinstellingen. Door dit uitstel kunnen alle deelnemende landen zich eerst richten op de bestrijding van het coronavirus. En op het omgaan met alle sociale en economische gevolgen daarvan.

Uitstel bouw paviljoen

Vanaf eind mei worden alle bouwwerkzaamheden aan het Nederlandse paviljoen stilgelegd. Dan is de ruwbouw van het paviljoen klaar. Vanuit het kwaliteits- en kostenoogpunt is dit het meest gunstige moment om te stoppen. Naar verwachting wordt de bouw vanaf januari 2021 hervat.

In de tussentijd blijven Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken aan oplossingen voor uitdagingen in de Golfregio op het gebied van water, energie en voedsel.

“We zien prachtige nieuwe samenwerkingen ontstaan tussen bedrijven en overheden, helemaal in COVID-19-tijden”, zegt Hans Sandee, consul-generaal van het Nederlands Consulaat in Dubai. “Dat maakt mij trots. Dit is precies het uitgangspunt van onze deelname aan de Expo 2020 met het thema: Connecting minds, creating the future.”

Ondernemers helpen

Minister Kaag van Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking, benadrukt dat overheid en bedrijfsleven samenwerken om te kijken hoe ondernemers zo goed mogelijk geholpen kunnen worden. Niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland. “We doen het samen, want alleen door samen te werken komen we er met zijn allen weer bovenop.”

Meer weten?

Kijk op de Engelstalige website van Dutch Dubai of op Rijksoverheid.nl.