Extra budget voor MIT-R&D-samenwerkingsprojecten in 2017

Meer artikelen

Het subsidieplafond 2017 voor MIT-R&D-samenwerkingsprojecten is met € 1,2 miljoen verhoogd tot € 8,35 miljoen. Dat maakte het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bekend.

De MIT-R&D-samenwerkingsprojecten-regeling was in 2017 geopend van 3 juli tot en met 7 september. De ingediende subsidieaanvragen overstegen ruim driemaal het beschikbare budget van € 7,15 miljoen.

Meer deelnemers ondersteund

Door een verschuiving van de middelen binnen de MIT-regeling is er nu extra budget beschikbaar gekomen voor de MIT-R&D-samenwerkingsprojecten. Door de verhoging krijgen meer deelnemers financiële ondersteuning voor hun projecten. De uitslagen en rangschikking zijn nu bekend.

Lees meer over de regeling MIT-R&D-samenwerkingsprojecten.

Service menu right