Service menu right

Extra experts gezocht voor controle informatieplicht

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 28 oktober 2019 | Gewijzigd op: 28 oktober 2019

Veel bedrijven en instellingen hebben een energiebesparingsplicht en de verplichting om daarover te rapporteren, de informatieplicht. Dit rapporteren doen zij via RVO.nl. Gemeenten en omgevingsdiensten moeten deze energiebesparings- en informatieplicht handhaven. Rijkswaterstaat roept specialisten energiebesparing op om hen daarbij te helpen.

Rijkswaterstaat biedt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een nieuwe regeling aan. Hiermee kunnen gemeenten en omgevingsdiensten versterking inroepen om de energiebesparings- en informatieplicht te laten controleren. Het ministerie van EZK draagt daarmee bij aan de klimaatdoelstelling voor energiebesparing in 2020 en ondersteunt ondernemers bij het besparen van energie.

Specialisten energiebesparing en duurzaamheid

Via de nieuwe regeling kunnen maximaal 120 specialisten energiebesparing en duurzaamheid hun diensten aanbieden. Ze moeten expertise hebben op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). 

Deadline 3 december 2019

Specialisten die zich aanmelden, doorlopen een digitale inkoopprocedure. Ze schrijven zich eerst gratis in op TenderNed. Dat kan tot en met 3 december 2019 tot 11.30 uur. Zo hebben ze toegang tot alle informatie over de inkoopprocedure.

Rijkswaterstaat beoordeelt of de inschrijvers voldoen aan de minimumvoorwaarden. Dit gebeurt op volgorde van binnenkomst. Als er 120 geschikte specialisten energiebesparing zijn, sluit de inschrijvingsprocedure. Tijdens de inkoopprocedure treedt Rijkswaterstaat op als opdrachtgever. Zij sluit raamovereenkomsten af met (potentiële) opdrachtnemers.

Inschrijven met eHerkenning

Voor de inschrijving in TenderNed is een eHerkenning nodig met minimaal een autorisatieniveau 2. Het aanvraagproces van eHerkenning duurt meerdere werkdagen.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de website van Rijkswaterstaat - Infomil: Versterkte uitvoering energiebesparings- en informatieplicht