Fonds Bestrijding Kinderarbeid van start

Meer artikelen
groep kinderen

Gepubliceerd op: 8 juni 2018 | Gewijzigd op: 8 juni 2018

Wilt u actief kinderarbeid aanpakken in uw productieketen? Dan kunt u steun krijgen uit het subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK). In 2018 kunt u een projectvoorstel indienen vanaf 23 juli tot en met 3 december 2018. 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) stelt tot eind 2022 € 35 miljoen beschikbaar voor de bestrijding van kinderarbeid in de productieketens van Nederlandse bedrijven.

VN-doelen

Kinderarbeid is met 30% afgenomen sinds het begin van deze eeuw. Maar volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) werken er wereldwijd nog steeds 152 miljoen kinderen.

Nederland heeft zich gecommitteerd aan de internationale VN-doelen. Hierin staat beschreven dat in 2025 een definitief einde moet komen aan alle vormen van kinderarbeid.

Oorzaken onderzoeken én aanpakken

Het FBK ondersteunt bedrijven die lokaal onderzoek willen doen naar de oorzaken van kinderarbeid in hun productieketen. U kunt hiertegen maatregelen nemen op lokaal niveau, maar ook in uw eigen onderneming. Zo kunt u uw eigen inkoopprocedures tegen het licht houden.

Brede samenwerking

Het is belangrijk dat bedrijven in dezelfde sector gaan samenwerken. Met elkaar en met andere partijen, zoals ngo’s en lokale bedrijven. Door samenwerking en het delen van kennis kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan het doorbreken van het taboe op kinderarbeid.

Meer informatie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is uitvoerder van het FBK, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het fonds gaat in de aankomende periode meerdere keren open voor projectaanvragen.

Lees meer over deze regeling en de voorwaarden op de pagina Fonds Bestrijding Kinderarbeid. Of bekijk de publicatie van de Staatscourant van dinsdag 12 juni 2018.

Service menu right