Fonds energiebesparing huursector stopt per 1 juli

Meer artikelen
Fonds Energiebesparing Huursector

Gepubliceerd op: 5 juni 2018 | Gewijzigd op: 5 juni 2018

Op 1 juli 2018 stopt de Regeling Fonds energiebesparing huursector (FEH). Er is weinig belangstelling voor dit fonds. Door de sterk gedaalde marktrente sinds de invoering van de regeling in 2014, is het belangrijkste voordeel (een laagrentende lening) flink verminderd.

Ook blijkt de projectfinanciering van het FEH onvoldoende aan te sluiten bij de praktijk van corporaties en particuliere verhuurders. De FEH vereist dat een lening wordt aangegaan op individuele of specifieke  projecten, terwijl corporaties doorgaans financiering aangaan op portefeuilleniveau.

Het gebrek aan animo voor de FEH bij particuliere verhuurders lijkt te komen door een geringe belangstelling in de afgelopen jaren voor het doen van zeer energiezuinige renovaties. Deze - vaak kleinere - verhuurders zijn niet gewend om op projectbasis te renoveren.

Het fonds kwam voort uit het Woonakkoord en maakt deel uit van het Energieakkoord uit 2013. Zie ook de staatscourantpublicatie d.d. 29 mei 2018.

Financiering van uw ambities

Deze regelingen en andere regelingen vindt u in onze Subsidiewijzer:

  • Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP t/m eind 2018)
  • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
  • Energie-investeringsaftrek (EIA)
  • Maatschappelijk Verantwoord Innoveren MVI-Energie
  • Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders (TRSHV)
  • Subsidieregeling verwijderen asbestdaken
  • Groen regelingen
  • BTW-besparingen voor werkzaamheden aan woningen

Meer weten?

Service menu right