Service menu right

Gevolgen negatieve elektriciteitsprijs voor uw SDE+-subsidie

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 17 april 2020 | Gewijzigd op: 21 april 2020

Wanneer het aanbod van elektriciteit op het net groter is dan de vraag, kan het voorkomen dat er een negatieve elektriciteitsprijs ontstaat. Op zondag 29 maart 2020 is de elektriciteitsprijs (APX day-ahead markt, basislast) gedurende een aaneengesloten periode van meer dan 6 uur negatief geweest.

Op grond van Europese regelgeving is in de SDE+-regeling opgenomen dat over deze periode geen subsidie mag worden uitgekeerd over de geproduceerde en aan het elektriciteitsnet geleverde elektriciteit. Dit geldt als u voldoet aan allebei de onderstaande SDE+-voorwaarden:

  • Uw aanvraag voor subsidie is ingediend na 1 december 2015.
  • Uw installatie heeft een netaansluiting met een vermogen van minimaal 3 MW voor windenergieprojecten of minimaal 0,5 MW voor overige duurzame elektriciteitsprojecten.

De elektriciteit die gedurende deze periode op het net is ingevoed, telt niet mee als subsidiabele productie en komt niet in aanmerking voor SDE+-subsidie en banking.

In de bijstelling over het productiejaar 2020, die in het voorjaar van 2021 wordt opgemaakt, wordt dit door RVO verrekend.

Meer weten?

Berekening Stimulering Duurzame Energieproductie