Service menu right

Goede resultaten Eureka Voorzitterschap 2019-2020

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 23 juli 2020 | Gewijzigd op: 30 juli 2020

Het Nederlands voorzitterschap van Eureka is succesvol geweest. De voorzitterschapsprioriteiten zijn behaald, er zijn goed bezochte (online) bijeenkomsten georganiseerd en ondernemers gaven waardevolle input tijdens de Eureka stakeholdersbijeenkomst 'Creating Ecosystems for Innovation' op 5 september 2019.

Nederland was van juli 2019 tot juni 2020 voorzitter van Eureka, 's werelds grootste samenwerkingsverband voor innovatie tussen Europese overheidsorganisaties, bestaande uit 46 landen en de Europese Commissie. De Staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat trapte het voorzitterschap af en blikte tijdens de afsluitende vergadering op 24 juni met alle landen terug op de behaalde resultaten.

Video : Ondernemers aan het woord

Bekijk de video met ondernemers aan het woord en voor de resultaten van het Nederlands voorzitterschapsjaar.

2 strategische prioriteiten

Het Nederlands voorzitterschap richtte zich op 2 strategische prioriteiten: het ontwikkelen van het Eurostars-3 programma en het opzetten van een toekomststrategie voor de industriële Eureka-clusters op het gebied van sleuteltechnologieën zoals ICT en micro-elektronica.

Resultaten Nederlands voorzitterschap  

Er is tijdens het Nederlands voorzitterschap hard gewerkt om het Eurostarsprogramma verder te verbeteren.

Oprichten nieuw Eurostars-programma voor innovatieve mkb’s

  • Nieuw voorstel Eurostars-3 ter waarde van € 1,2 miljard voor 2021-2027 ingediend bij de Europese Commissie
  • Evaluatiecriteria Eurostars-3 ontwikkeld, leidend tot een 6 weken kortere beoordelingstermijn
  • Nieuw onafhankelijk evaluatiepanel dat ook let op impact op milieu en maatschappij

Optimaliseren industriële Eureka clusters

  • Een flexibeler programma voor industriële clusters dat beter kan inspringen op nieuwe kansen en ontwikkelingen
  • Een efficiëntere aansturing van de Eureka clusters

Strategisch Stappenplan 2021-2027 ontwikkeld: Een nieuw Eureka

  • Doelgericht en flexibel stappenplan voor de volgende 7 jaar

Globalisering

  • Nieuwe evaluatie richtlijnen voor Globalstars goedgekeurd
  • Nieuwe calls voor India, Singapore en Japan

Versterken financiële toekomst en organisatie van Eureka

  • Het Eurekahoofdkantoor is klaar voor de toekomst door een interne reorganisatie, een nieuwe meerjarig budget en de invoering van een nieuw ICT-systeem om project calls af te handelen.

Meer weten?