Grondstoffenschaarste vraagt om circulaire samenwerking China

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 10 juli 2019 | Gewijzigd op: 10 juli 2019

In de toekomst neemt de grondstoffenschaarste in de wereld toe. China is wereldwijd de grootste producent van grondstoffen - voornamelijk metalen. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft daarom een afhankelijke positie van de productie door China. Bedrijven kunnen zich voor hun (internationale) strategie daarop voorbereiden met de notitie ‘Nederland-China: een nieuwe balans’. Ook de Grondstoffenscanner kan hulp bieden.

Bedrijven in de metaal- of maakindustrie, kunnen te maken krijgen met schaarste. Als u wilt weten of u daarmee te maken krijgt, kunt de Grondstoffenscanner gebruiken. Hiermee ziet u welke grondstoffen u gebruikt én hoe u uw risico’s verkleint op schaarste.

Afhankelijk van China

Uw (internationale) strategie bepaalt vervolgens hoe u met eventuele schaarste omgaat. Het Nederlandse bedrijfsleven is daarbij sterk afhankelijk van China.

Dat land is de tweede economie ter wereld en een belangrijke technologische speler. China produceert bijvoorbeeld bijna 95% van de wereldwijde voorraad aan zeldzame aardmetalen (nodig voor de energietransitie, innovatie en sleuteltechnologieën). De schaarste van deze metalen zal blijven toenemen. Net als de concurrentie.

Samen werken aan een circulaire economie

Klimaatverandering is een groot probleem voor China. Samenwerking met andere landen aan een circulaire economie kan een belangrijke oplossing zijn. Nederlandse bedrijven kunnen op dit gebied dus strategisch voordeel behalen.

De nieuwe China-strategie van het kabinet is hiervoor een goede leidraad. U leest hier alles over in 'Nederland-China: een nieuwe balans'. Op dit moment werken beide landen bijvoorbeeld samen aan duurzaam gebruik van energiebronnen.

Minder afhankelijk

Aan de andere kant wil Nederland minder afhankelijk zijn van Chinese grondstoffen. Het grondstoffenbeleid wordt vaker gemaakt op Europees niveau. Ook circulair gebruik van grondstoffen vindt vaker plaats op dit niveau. We werken ook in VN- en OESO-verband met China aan verantwoorde mijnbouw en grondstoffenketens.

Meer weten?

Service menu right