Handelspolitieke maatregelen voor invoer van producten uit de Verenigde Staten

Meer artikelen
Containerschip header

Gepubliceerd op: 28 juni 2018 | Gewijzigd op: 28 juni 2018

Nieuwsbericht 18.055 - De Europese Commissie heeft handelspolitieke maatregelen afgekondigd voor de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika. Vanaf 22 juni 2018 heft de douane op een aantal producten een aanvullend ad valoremrecht van 25%. Heeft u een invoercertificaat voor deze producten dat vóór 17 mei 2018 is afgegeven of is de uitvoeraangifte vóór 22 juni door de Amerikaanse douane aanvaard, dan is het aanvullend ad valoremrecht niet van toepassing.

De producten waarop het aanvullend recht van toepassing is, staan vermeld in bijlage 1 van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/886. Deze maatregelen hebben ook betrekking op producten uit de Verenigde Staten die binnen een tariefcontingent worden ingevoerd, zoals granen en rijst.

Verhoogde invoerheffing voor granen uit de Verenigde Staten

Op 15 juni hebben wij u met nieuwsbericht 18.048 geïnformeerd over de openstelling invoerregelingen binnen de granensector vanaf 2 juli 2018. U kunt binnen verordening 969/2006, contingent 09.4131, mais met een 0-tarief invoeren in de EU vanuit niet-EU-landen. Voert u in vanuit de Verenigde Staten van Amerika, dan betaalt u toch het aanvullend ad valoremrecht van 25%. Ook voor tarwe uit de Verenigde Staten, contingent 09.4123, betaalt u naast het douanerecht van € 12 per ton binnen de regeling het aanvullend ad valoremrecht. De tabel is aangepast en is toegevoegd aan dit nieuwsbericht.

Verhoogde invoerheffing voor rijst uit de Verenigde Staten

Op 14 juni hebben wij u met nieuwsbericht 18.047 geïnformeerd over de openstelling van invoerregelingen binnen de rijstsector vanaf 2 juli 2018. Ook voor deze regelingen geldt dat bij invoer vanuit de Verenigde Staten er een aanvullend ad valoremrecht van 25% wordt opgeteld bij het douanerecht dat afgesproken is binnen de regeling. De tabel is aangepast en is toegevoegd aan dit nieuwsbericht.

Met deze regeling geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit invulling aan de handelsafspraken tussen de Europese Unie en niet-EU-landen.

Meer informatie

Heeft u vragen? Mail uw vraag naar teamba@rvo.nl.

Downloads:

Service menu right