Herinnering: inschrijving op gezouten pluimveevlees sluit op 8 januari

Meer artikelen

Nieuwsbericht 18.001 - Wilt u een aanvraag indienen voor gezouten pluimveevlees in januari 2018? Dan moeten wij uw aanvraag, zekerheid en eventueel bewijs op maandag 8 januari 2018, uiterlijk om 13.00 uur binnen hebben.

Een bankgarantie per fax of e-mail is op dat moment geaccepteerd, in afwachting van het originele exemplaar. Aanvragen, bewijzen en bankgaranties die na de genoemde datum en tijdstip binnenkomen, worden niet geaccepteerd. Vergeet niet om in uw aanvraagformulier in vak 4 uw EORI-nummer te vermelden.

Indienen aanvraag en bankgarantie

Uw aanvraag en bewijs stuurt u als pdf naar het volgende e- mailadres of faxnummer:

E: basisregistratie@rvo.nl
F: 070 378 61 31
Bankgaranties mailt u naar: fencbankgaranties@rvo.nl

Contact

Bij vragen over de regeling: 088 042 68 50
Bij vragen over uw aanvraag: 088 042 67 59
Bij vragen over de bankgarantie: 088 042 67 40 of 088 042 58 31

Meer informatie

Met deze regeling geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de invulling van handelsafspraken.

Service menu right