Hoe tevreden bent u over de Gecombineerde opgave en Mijn percelen?

Meer artikelen
Man achter een laptop

Gepubliceerd op: 10 april 2018 | Gewijzigd op: 10 april 2018

Tijdens de indienperiode van de Gecombineerde opgave houden we 3 keer een klanttevredenheidsonderzoek onder ondernemers en adviseurs (respondenten).  We onderzoeken hoe tevreden zij zijn over het doorgeven van de perceelsregistratie in Mijn percelen en het invullen van de Gecombineerde opgave. Na elke meting leest u hier een samenvatting van de uitkomsten, de opmerkingen en tips, en wat we hiermee doen.

Gecombineerde opgave scoort een 7

De ondernemers en adviseurs, die in de periode 1 maart tot en met 18 maart hun opgave hebben gedaan, geven de Gecombineerde opgave en Mijn percelen gemiddeld een 7,1.
Bij de Gecombineerde opgave zijn zij het meest tevreden over de duidelijkheid van de verschillende vragen (7,0) en de waarschuwing die zij krijgen als iets niet volledig is ingevuld (7,5).

Bij het bijwerken van de percelen scoort de duidelijkheid van het overzicht van de percelen goed (7,4). Het oplossen van een overlap (6,0) of het toevoegen van een perceel is lastiger (6,6).  
Wij gaan de informatie hierover verbeteren: zo maken we voor het oplossen van een overlap een stroomschema met duidelijke uitleg wat u moet doen.

Scores informatiebronnen

De nieuwsbrief, onze website (www.rvo.nl) en de checklist zijn de informatiebronnen die het meest bekend zijn, deze worden ook goed beoordeeld: De checklist helpt bij het doen van de opgave. Wij gaan hier meer aandacht aan besteden.
De duidelijkheid van de informatie op de website scoort een 6,7 en de bruikbaarheid een 6,9.
Het formulier vinden blijkt het meest lastig (6,3).
 
Ongeveer de helft van de respondenten heeft geen informatie gezocht bij RVO.nl. Degenen die dat wel deden, zochten vooral informatie op de website of belden ons.
Zij vonden onze medewerkers aan de telefoon heel vriendelijk (8,3). De ondernemers gaven de duidelijkheid van het antwoord een 7,5, de adviseurs gaven een 5,8. Wij gaan dit verbeteren door vaker en beter op te leiden.

Service menu right