Service menu right

Horizon 2020 mkb instrument vernieuwd

Meer artikelen
Horizon 2020
Gepubliceerd op: 27 juni 2019 | Gewijzigd op: 27 juni 2019

Het Horizon 2020 mkb (SME) instrument is veranderd en heeft een nieuwe naam: de EIC Accelerator pilot – SME 2b instrument.

Op onze website handhaven we de naam speciaal mkb instrument. Het Horizon 2020 mkb-instrument is een Europese subsidie voor het innovatieve mkb die hun product of technologie willen demonstreren, opschalen en op de Europese markt willen brengen.

Aanvullend investeringsgeld ophalen

Één van de veranderingen is dat de SME fase 1 subsidie (€ 50.000 voor Europese marktvalidatie) gaat stoppen met de laatste indieningsdatum op 5 september 2019. De SME fase 2 subsidie (€500.000 tot €2.5 miljoen) blijft wel bestaan, maar daarnaast wordt het mogelijk om behalve de SME fase 2 subsidie aanvullend investeringsgeld op te halen tot maximaal € 15 miljoen.
Het is niet verplicht om deze gemengde financieringsvorm (subsidie + equity) aan te vragen, het blijft dus ook mogelijk om alleen de subsidie aan te vragen.

Nieuw format

Verder gaat u in de toekomst de SME instrument fase 2-aanvragen in een nieuw format indienen. In het nieuwe format wegen de 3 onderdelen van de aanvraag even zwaar in de totaalscore (excellence 1/3 - impact 1/3 – implementation 1/3).
Het evaluatieproces blijft hetzelfde: evaluatie van de aanvraag door experts, gevolgd door een uitnodiging om te mogen pitchen in Brussel voor een jury-panel. Wel moet u de slides van de pitch  bij het voorstel voegen en is het niet meer mogelijk om deze slides aan te passen wanneer u wordt uitgenodigd om te komen pitchen. Wanneer u naast de subsidie ook de investering hebt aangevraagd, dan zal het evaluatieproces worden aangevuld met een due diligence onderzoek.

Voorstel herschrijven en aanpassen

Let op: bedrijven die in de vorige ronde een voorstel hebben ingediend en op 9 oktober 2019 willen herindienen, moeten dus het voorstel herschrijven en aanpassen volgens het nieuwe format. Aanvragen dient u in via de Funding & Tender Portal.  

Meer informatie

Heeft u interesse om een aanvraag in te dienen voor de EIC accelerator pilot, stuur dan een e-mail naar het scale-up team.

Lees meer over het Horizon 2020 mkb-instrument.